Detail předmětu

Potravinářská mikrobiologie

FCH-DCO_PMAk. rok: 2021/2022

Studenti budou na pokročilé úrovni seznámeni s taxonomie mikroorganismů, morfologií a fyziologií buněk mikroorganismů, metabolickými strategiemi průmyslových mikroorganismů, regulací metabolismu průmyslově významných mikroorganismů, mikrobální kinetikou růstu a množení mikroorganismů, stresovou odpovědí mikroorganismů, adaptačními strategiemi mikroorganismů a extremofilními mikroorganismy, účelovým chování mikrobiálních buněk (quorum sensing, tvorba biofilmu, řízená mutageneze) a také pokročilými metodami analýzy mikrobiálních buněk (např. koncept single cell analysis).

Výsledky učení předmětu

Studenti získají pokročilé znalosti v oblasti aplikované průmyslové mikrobiologie a potravinářské biotechnologie.

Prerekvizity

Znalosti a dovednosti z oblasti mikrobiologie a biotechnologie na úrovni předcházejícího magistrského studia - Potravinářská chemie a biotechnologie.

Doporučená nebo povinná literatura

Taxonomie prokaryot, Ivo Sedláček. Publisher, Masarykova univerzita, 2007. ISBN, 8021042079, 9788021042070. Length, 270 pages. (CS)
Cryopreservation of microorganisms at ultra-low temperatures Zdeněk Hubálek,1996 (ISBN: 9788020005571) (EN)
Aplikovaná mikrobiológia poživatín,F.Gorner, L.Valík,2004 ISBN 80-967064-9-7,Vydavaťelstvo Malé centrum. (CS)
Food microbiology (3rd Edition)M.R.Adams,M.O.Moss,The Royal Society of Chemistry, 2008 ISBN 978-0-85404-284-5 , Food mikrobiology (3rd Edition)M.R.Adams,M.O.Moss,The Royal Society of Chemistry, 2008 ISBN 978-0-85404-284-5 , (EN)
Neměc M.: Základy obecné mikrobiologie, Masarykova univerzita v Brně, 2015 (CS)
Dworkin M.D.: The Prokaryotes, 3rd Edition,Springer, New York, 2006 (EN)
Doyle M.P.: Food Microbiology: Fundamentals and Frontiers. ASM PR 2019. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: individuální konzultace. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém (LMS Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

Kolokvium

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Taxonomie mikroorganismů
2. Morphologie a fyziologie mikrobiálních buněk
3. Metabolické strategie průmyslových mikroorganismů spojené se stacionární růstovou fází
4. Regulace metabolismu průmyslově významných mikroorganismů
5. Růst a množení mikroorganismů, mikrobiální kinetika
6. Stresová odpověď mikroorganismů
7. Adaptační strategie mikroorganismů, extremofilní mikroorganismy
8. Účelové chování mikrobiálních buněk (quorum sensing, tvorba biofilmu, řízená mutageneze)
9. Pokročilé metody analýzy mikrobiálních buněk (single cell analysis)

Cíl

Seznámení studentů s možnostmi dalšího využiti mikroorganismů a jejich metabolitů v potravinářském průmyslu a souvisejících biochemických výrobách. Jde i rozšíření a aplikaci doposud získaných znalostí z oblasti potravinářské mikrobiologie a biotechnologie.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

není

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DPAP_CHTP doktorský

    obor DPAO_CHTP , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

  • Program DPCP_PCH doktorský, 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  • Program DKCP_PCH doktorský, 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace

20 hod., povinná

Vyučující / Lektor