Detail předmětu

Environmentální bezpečnost I

FCH-BC_EB1Ak. rok: 2021/2022

Bezpečnost ekosystémů a jejich základních funkcí (tj. poskytování ekosystémových služeb) je jednou z hlavních bezpečnostních otázek v rámci dlouhodobého udržení kvality lidského života. Předmět si klade proto za cíl seznámit studenty s environmentálními riziky (hrozbami) naturogenního a antropogenního původu, jejich analýzou a strategiemi na jejich zvládnutí. Pozornost bude dále věnována koncepci environmentální bezpečnosti v ČR a v mezinárodním kontextu a strategii udržitelného rozvoje.

 

Zajišťuje ústav

Doporučená nebo povinná literatura

HÁK, T. et al. Environmentální bezpečnost. Ekopress, 2015. 155 s. ISBN: 978-80-87865-19-4. (CS)
MARTINOVSKÝ, Petr. Environmentální bezpečnost a klasická typologie bezpečnostních studií. The Science for Population Protection, Lázně Bohdaneč: MV – GŘ HZS ČR, IOO Lázně Bohdaneč, 2011, roč. 3, č. 2, s. 65-80. ISSN 1803-568X. (CS)
Koncepce environmentální bezpečnosti 2016-2020 s výhledem do roku 2030. Ministerstvo životního prostředí, 2015. Dostupné on-line na https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/environmentalni_bezpecnost/$FILE/OKR-koncepce_environmentalni_bezpecnosti_2016_2020-20160606.pdf (CS)
LOMBORG, Bjørn. Skeptický ekolog: jaký je skutečný stav světa? 1. vyd. v českém jazyce. Praha: Liberální institut, 2006. 587 s. ISBN 8086389424. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

přednáška, cvičení

Způsob a kritéria hodnocení

 zápočet: seminární práce, docházka (85 %)
 zkouška: ústně
 hodnocení podle ECTS

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Environmentální bezpečnost – vymezení pojmů, historický vývoj
2. Koncepce environmentální bezpečnosti v ČR
3. Environmentální bezpečnost v mezinárodním kontextu
4. Environmentální hrozby a jejich dopad na environmetální bezpečnost
5. Přírodní katastrofy
6. Selhávání přirozených funkcí přírody
7. Znečištění životního prostředí
8. Využívání přírodních zdrojů
9. Migrace, epidemie
10. Mimořádná opatření při řešení environmentální bezpečnosti
11. Environmentální konflikty a jejich řešení
12. Strategie udržitelného rozvoje
13. Vize environmentální bezpečnosti

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BKCP_ECHBM bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný
  • Program BPCP_ECHBM bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning