Detail předmětu

Španělština pro začátečníky 2

FAST-VYS002Ak. rok: 2020/2021

Tento kurz je určen pro mírně pokročilé studenty na úrovni A1- dle CEFR, a je zaměřen na následující oblasti - popsat osobu, věk, svůj program dne, pojmenovat části oblečení, barvy, a materiály, pozvat někoho na schůzku, vyjádřit své plány do blízké budoucnosti, zareagovat v telefonu, mluvit o zkušenostech a nedávné minulosti. Student si rozšíří základní španělskou gramatiku v těchto oblastech – přivlastňovací zájmena, osobní zájmena ve 3.a 4. pádu, časování zvratných sloves (levantarse) a dalších nepravidelných sloves (salir, volver, oír...), přítomný čas průběhový, blízký budoucí čas s vazbou IR A, minulý čas složený.
Kurz bude zakončen zápočtovým testem.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne širší okruh základních komunikačních situací - bude umět komunikovat při nákupech, plánovat výlet, popsat denní rutiny, popsat své plány na víkend, a popsat své minulé zkušenosti v minulém čase složeném. Výstupní úroveň podle CEFR je A1+/A2-.

Prerekvizity

Znalosti na úrovni A1-, které mohli získat v kurzu BYS1 začátečníci I.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Harmonogram se opírá o lekce v učebnici Espanol en marcha I.
1.týden - Unidad 5A – Návštěva restaurace, druhy jídel, jak si objednat.
2.týden - Unidad 5B – Záliby, jak trávíme volný čas, sloveso gustar.
3.týden - Unidad 5C – Vaření, druhy ovoce a zeleniny, rozkazovací způsob.
4.týden - Unidad 6A – Přídavná jména pro označení barev. Spojení sloves gustar, quedar a parecer se zájmeny v příslušném pádu.
5.týden - Unidad 6B – Měsíce, roky a horoskopy. Zeptat se na právě probíhající činnost. Používání průběhového času.
6.týden - Unidad 6C – Aktivity a místa na trávení volného času. Svátky a tradiční oslavy ve Španělsku.
7.týden - Unidad 7A –Vyjádřit záměry a plány do budoucnosti. Plánovat různé alternativy. Rozhovor po telefonu.
8.týden - Unidad 7B – Používání osobních zájmen ve spojení s předmětem ve čtvrtém a třetím pádě. Rozlišení mezi budoucím a přítomným časem.
9.týden - Unidad 7C – Mluvit o událostech, které se již staly. Zeptat se na příčiny a omluvit se. Slovní zásoba v oblasti zeměpisu.
10.týden - Unidad 8A – Préterito perfecto compuesto. Préterito Indefinido sloves Estar a Ir.
11.týden - Unidad 8B - Co jsi dělala včera? Minulý čas prostý.
12.týden - Unidad 8C - Popis počasí, svátky v Mexiku.
13.týden - Zápočtový test.

Cíl

Cílem tohoto kurzu je výuka jazyka a jazykových schopností, které jsou základními znalostmi a zároveň jedním z prvních kroků ke zvládnutí úrovně vyšší A1/nižší A2 podle Evropského referenčního rámce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B_A+U bakalářský, 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  • Program BAK-EP bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  • Program BAK-ESBD bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  • Program BAK-MIn bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  • Program BAK-PM bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  • Program BAK-UAD bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning