Detail předmětu

Technická zařízení budov a technická infrastruktura 2

FAST-BTA024Ak. rok: 2020/2021

Účelem předmětu je seznámit posluchače se základy teorie interního mikroklimatu a jeho tvorby systémy vytápění a vzduchotechniky. Předmět bezprostředně navazuje na předmět technická zařízení budov I (Zdravotní technika a elektroinstalace). Je koncipován tak, aby posluchač získané znalosti mohl využit v uceleném řešení zadání v rámci komplexních projektů a ateliérové tvory ve všech fázích projektové dokumentace.

Zajišťuje ústav

Ústav technických zařízení budov (TZB)

Výsledky učení předmětu

Student získá základní přehled o systémech vytápění a vzduchotechniky použitelné při architektonickém návrhu budovy.

Prerekvizity

Základní tepelně technické posuzování stavebních konstrukcí. Přenos tepla a hmoty. Vlastnosti vzduchu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do teorie mikroklimatu budov a jeho tvorby systémy vytápění a vzduchotechniky.
2. Tepelně hmotnostní bilance pro vytápění a vzduchotechniku.
3. Otopné soustavy a jejich částí.
4. Zdroje tepla pro vytápění a jejich dispoziční řešení.
5. Centrální zásobování teplem a jeho uplatnění pro vytápění budov.
6. Netradiční zdroje tepla a způsoby vytápění.
7. Základní problematika tvoření interního mikroklimatu vzduchotechnikou.
8. Proudění vzduchu v místnosti, distribuce vzduchu a její elementy.
9. Systémy nuceného větrání a teplovzdušné vytápění budov.
10. Klimatizace budov, klasifikace systémů a jejich návrh.
11. Chlazení budov a zpětné využití tepla.
12. Aplikace vzduchotechnických systémů v občanských budovách.
13. Základy regulace a měření pro vytápění a vzduchotechniku.

Cíl

Po úspěšném absolvování předmětu bude mít student studijního programu architektura ucelený přehled základních vědomostí z problematiky ústředního vytápěni a vzduchotechniky v rozsahu potřebném pro možnost jejich bezprostředního uplatnění v architektonickém i stavebně technickém návrhu budovy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-APS bakalářský, 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor