Detail předmětu

Stavební fyzika 2

FAST-BHA045Ak. rok: 2020/2021

Z hlediska zajištění ochrany proti hluku v budovách je nutné řešit neprůzvučnost jak vertikálních, tak horizontálních dělících konstrukcí a obvodových plášťů. V rámci prostorové akustiky je hodnocen uzavřený prostor z hlediska doby dozvuku, v rámci urbanistické akustiky hodnotíme útlum hluku ve venkovním prostoru. Kromě akustické pohody musí být v interiéru budovy zajištěna i zraková pohoda, tzn. musí být zajištěno dostatečné osvětlení interiéru denním světlem i jeho proslunění.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Výsledky učení předmětu

Student získá základní znalosti o návrhu dělících konstrukcí z hlediska požadavků na neprůzvučnos. Zvládne hodnocení doby dozvuku uzavřeného prostoru, hodnocení hluku na pracovištích, v chráněných vnitřních a venkovních prostorech staveb i návrh otvorových výplní s ohledem na zajištění požadovaného osvětlení interiéru denním světlem, požadovaná insolace u obytných budov.

Prerekvizity

Základní znalosti matematiky a statistiky, znalost základních fyzikálních veličin, stavebních materiálů a zásad skladby stavebních konstrukcí včetně řešení stavebních detailů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Fyzikální základy akustiky, hladiny a počítání s hladinami.
2. Šíření zvuku ve volném prostoru – zvukové pole.
3. Hluk a jeho hodnocení
4. Útlum hluku ve venkovním prostoru.
5. Doba dozvuku zadané místnosti.
6. Neprůzvučnosti stavebních konstrukcí.
7. Hodnocení vzduchové neprůzvučnosti.
8. Hodnocení kročejové neprůzvučnosti.
9. Určení vzduchové neprůzvučnosti graficko-početní metodou dle Watterse.
10. Prostorová akustika, zvuková pohltivost, doba dozvuku.
11. Přímé sluneční záření, diagram zastínění.
12. Oblohová složka denního osvětlení.
13. Posouzení činitele denní osvětlenosti místnosti.

Cíl

Návrh dělících konstrukcí z hlediska požadavků na neprůzvučnost.Získání základních znalostí z oboru prostorové a urbanistické akustiky. Hodnocení hluku na pracovištích, v chráněných vnitřních a venkovních prostorech staveb. Zajištění požadovaného osvětlení interiéru denním světlem, proslunění obytných budov.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-APS bakalářský, 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor