Detail předmětu

Detail v architektuře 1

FAST-BGA035Ak. rok: 2020/2021

Přehled o vývoji architektonického detailu, Arts and Crafs, části staveb, obvodový plášť, střechy, okna, dveře a vrata, terénní úpravy, základní stavební struktura, schodiště, technická zařízení budov. Na věcném studiu detailů konkrétních staveb se studenti seznámí s teoretickým uvažováním architekta – tvůrce, který, pokud chce proniknout do tajů technického detailu a zkoumat jeho možnosti, se musí stát konstruktérem a najít společnou řeč s řadou řemesel. Cílem je vytvořit ucelené klauzurní dílo – detail, dokládající konstrukční logiku a základní řemeslnou zručnost při trvalém respektu k životnímu prostředí.

Zajišťuje ústav

Ústav architektury (ARC)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu, kterým je přehled o vývoji architektonického detailu, Arts and Crafs, části staveb, obvodový plášť, střechy, okna, dveře a vrata, terénní úpravy, základní stavební struktura, schodiště, technická zařízení budov.

Prerekvizity

Předmět navazuje na znalosti získané z předchozích předmětů architektonických i inženýrských, obzvláště z předmětu Úvod do tradičních stavebních řemesel.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Východiska soudobého detailu v architektuře, Arts and Crafts, avantgarda.
2. Vlastnosti materiálů a jejich výrazové možnosti, tradiční a nové materiály.
3. Exkurze.
4. Obvodový plášť, balkony, loggie, dilatační spoje.
5. Střechy, přístřešky.
6. Okna a sluneční clony.
7. Dveře, vrata, výkladce.
8. Terénní úpravy, komunikace, zpevněné plochy, ohrazení a oplocení.
9. Sloupy, pilíře, stěny, příčky, podhledy, podlahy.
10. Schodiště a výtahy.
11. Vestavěné zařizovací předměty.
12. Viditelná technická zařízení budovy, rozvody médií.
13. Spoje nosných konstrukcí.

Cíl

Přehled o vývoji architektonického detailu, Arts and Crafs, části staveb, obvodový plášť, střechy, okna, dveře a vrata, terénní úpravy, základní stavební struktura, schodiště, technická zařízení budov.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-APS bakalářský, 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor