Detail předmětu

Úvod do tradičních stavebních řemesel

FAST-BGA031Ak. rok: 2020/2021

Výklad vývoje stavebních řemesel od nejstarších dob po konec 19. století, osvětlující tradiční stavební postupy s důrazem na pochopení materiálu, jeho správnou volbu, technologii výroby a zpracování jednotlivých materiálů, konstrukci a historický řemeslný detail.

Znalosti jsou využitelné jednak v oblasti obnovy památek, jednak jako východisko pro pochopení soudobých technologií a možností řešení konstrukčních detailů z hlediska architektonického i stavebně technického.

Pochopení vlastností materiálů pomůže k jejich optimálnímu použití v konstrukci a současně k maximálnímu využití jejich základních i jedinečných vlastností.

Zajišťuje ústav

Ústav architektury (ARC)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu, kterým je prohlubení znalostí získaných v předmětu Pozemní stavitelství, ve kterých je dopňuje o pochopení historických souvislostí a řemeslných prací.

Prerekvizity

Nejsou požadovány.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Stručný přehled o stavebních řemeslech, jejich postavení od nepaměti přes starověk do konce 19. století.
2. Dřevo – původ dřeva, makro a mikro struktura dřeva, získávání dřeva, dřevo jako materiál, poznávání dřeva, tradiční dřevařská a pilařská technologie, pilařský sortiment.
3. Tesařství – tesařská řemesla, tesařské konstrukce v proměnách času, zpracování dřeva tesařským způsobem, sruby, roubené konstrukce, štenýřové konstrukce, hrázděné stavby, tesařské tradiční spoje, tesařské spoje pro opravy staveb.
4. Tesařství – tesařské konstrukční spoje, konstrukce stěn, stropů a podhledů, krovů, podlah a schodiště.
5. Truhlářství – odlišnost tesařství a truhlářství, stavební/ nábytkářské truhlářství, konstrukce dveří a oken, podlahy, palubky, parketové vlysy a parkety, interiérové obklady stěn, schodiště.
6. Zednictví – principy zděných konstrukcí, zdivo na sucho a na maltu, zdivo technologií tvárnou a tvrdou, materiál zdiva – hlína, cihla, kámen, dřevo, cihla a modul, funkce spáry ve zdivu, vazby zdiva, zděné konstrukce stěn.
7. Zednictví – konstrukce zděných pilířů, komínů, římsy, konzoly, atiky, schodiště, klenebné pasy, klenby, zděné základy budov.
8. Kamenictví – kámen jako materiál, získávání kamene, zpracování kamene, kamenořez a principy kamenných konstrukcí, dlažby, umělý kámen a beton – betonové a železobetonové konstrukce konce 19. století.
9. Povrchy zděných konstrukcí – materiály a technologie tradičních omítek, maltoviny a pojiva, štukatérství, Al fresco, Al seco, Tadelakt, Štucolustro, umělý mramor, hliněné omítky, malby a pojiva a pigmenty, obklady a mozaiky, zlacení.
10. Klempířství a pokrývačství – tradiční střešní krytiny, požadavky na střechy, úskalí střech, klempířské práce, tradiční klempířský materiál, nástroje, technologie, detaily konstrukcí.
11. Klempířství a pokrývačství – vývoj řemesla, krytiny, žlaby, odpady, nástřešní tělesa.
12. Kovářství, Zámečnictví, Pasířství, Hutnictví, Slévárenství, Kovolitectví – výroba a zpracování kovových prvků a konstrukcí pro stavitelství, Kamnářství - principy vytápění a konstrukce kamen tradičních konstrukcí, materiály a technologie výstavby tradičních kamen.
13. Architekton / stavitel – umění stavitelské, příprava a vedení stavby v minulosti, zakládání stavby a geometrie, vytyčování a měření staveb tradičními prostředky, posloupnost a organizace výstavby.

Cíl

Předmět prohlubuje znalosti získané v předmětu Pozemní stavitelství, ve kterých je dopňuje o pochopení historických souvislostí a řemeslných prací.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-APS bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor