Detail předmětu

Dějiny architektury 4

FAST-BGA030Ak. rok: 2020/2021

Předmět přináší přehled historie architektury mezi lety 1750–1918. Na pozadí kulturních a politických dějin představuje tvorbu významných architektů euroamerického prostoru s důrazem na střední Evropu. Seznamuje se stylovými proměnami od rokoka po geometrickou modernu. V kontextu teoretických východisek vysvětluje klíčové pojmy jako stylový pluralismus, historismus či modernismus a jejich hlavní protagonisty. Hlubší proniknutí do tématu umožňují exkurze a komentované procházky, které jsou vedle přednášek nedílnou součástí kurzu.

Zajišťuje ústav

Ústav architektury (ARC)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu, kterým je znalost historie architektury, průmyslová revoluce a architektura, klasicismus a empír v zahraničí, klasicismus a empír v českých zemích, počátky moderního hnutí, secese, architektura individualistické moderny.

Prerekvizity

Znalosti z předmětů Dějiny architektury I. – III. a Soudobá architektura, všeobecný kulturní přehled. Výklad jednotlivých témat koresponduje s programem aktuálně probíhajících přednášek z kompozice architektury.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do kulturních a politických dějin 18. a 19. století.
2. Stylový pluralismus.
3. Architektura první poloviny 19. století ve Francii.
4. Architektura první poloviny 19. století a zahradní architektura ve Velké Británii.
5. Architektura první poloviny 19. století v německých zemích a Rusku.
6. Architektura první poloviny 19. století v habsburské monarchii.
7. Architektura druhé poloviny 19. století ve Francii, Velké Británii a německých zemích.
8. Architektura druhé poloviny 19. století v Rakousku a českých zemích.
9. Zrození metropole: počátky moderního urbanismu.
10. Viktoriánské inženýrství, Arts and Crafts, secese (Horta, van de Velde, Gaudí, Mackintosh, Wagner a další)
11. Secese v Čechách a na Moravě (Fanta, Balšánek, Jurkovič, Kotěra a další).
12. Předpolí modernismu: chicagská škola.
13. Architektura individualistické moderny.

Cíl

Znalost historie architektury, průmyslová revoluce a architektura, klasicismus a empír v zahraničí, klasicismus a empír v českých zemích, počátky moderního hnutí, secese, architektura individualistické moderny.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-APS bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor