Detail předmětu

Dějiny architektury 3

FAST-BGA025Ak. rok: 2020/2021

Přehled historie novověké architektury od italské renesance, její vývojové etapy a vrcholné představitele, přes zaalpskou renesanci, renesanci v českých zemích, italské baroko, francouzské baroko a klasicismus, německé a rakouské baroko, baroko v Čechách a na Moravě až po největší osobnosti působící v tomto období na našem území. Vývoj novověkého stavebního umění ve vztahu k socioekonomickému pozadí a stupni technického rozvoje.

Zajišťuje ústav

Ústav architektury (ARC)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu, kterým je znalost historie architektury, renesance v Itálii, zaalpská renesance, renesance v českých zemích, italské baroko, francouzské baroko a klasicismus, baroko ve střední Evropě, baroko v českých zemích.

Prerekvizity

Předmět navazuje na dějiny architektury starověku a středověku, částečně využívá i znalostí z předmětů pozemního stavitelství.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Renesance – kulturně společenské pozadí, technika, prostor, tvarosloví, vývoj.
2. Raná renesance v Itálii (Bruneleschi, Alberti, Sangallo st. a další).
3. Vrcholná renesance v Itálii (Bramante, Raffael, Sangallo ml., Peruzzi a další), pozdní renesance, manýrismus (Michelangelo, Vignola, Paladio a další).
4. Renesance mimo Itálii – Francie, Španělsko a Portugalsko, Holandsko, Německo.
5. Renesance v Čechách a na Moravě I.
6. Renesance v Čechách a na Moravě II.
7. Baroko – kulturně společenské pozadí, technika, prostor, tvarosloví, vývoj.
8. Baroko v Itálii I (Maderna, Bernini).
9. Baroko v Itálii II (Borromini, Guarini).
10. Baroko francouzského klasicismu.
11. Baroko v Německu a Rakousku.
12. Baroko v Čechách a na Moravě.
13. Vrcholní představitelé českého baroka (Dientzenhoferové, Kaňka, Santini a další).

Cíl

Znalost historie architektury, renesance v Itálii, zaalpská renesance, renesance v českých zemích, italské baroko, francouzské baroko a klasicismus, baroko ve střední Evropě, baroko v českých zemích.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-APS bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor