Detail předmětu

Urbanismus 2

FAST-BGA024Ak. rok: 2020/2021

Základní orientace v historii stavby měst, antické město, středověk a novověk, dopady průmyslové revoluce, soudobé postindustriální město, vliv člověka na utváření krajiny, zahrady a parky.
Historie stavby měst od prvních sídel přes antiku, středověk, novověk, vliv průmyslové revoluce na sídelní útvary, až po soudobé postindustriální město. Vliv působení lidského společenství na přetváření krajiny. Stručné dějiny záměrného utváření krajiny a přírodního prostředí, dějiny zahradního umění a tvorby městské zeleně. Historický vývoj urbanistické kompozice až po současný pohled na utváření urbanistického prostoru.

Zajišťuje ústav

Ústav architektury (ARC)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu, kterým je základní orientace v historii stavby měst, antické město, středověk a novověk, dopady průmyslové revoluce, soudobé postindustriální město, vliv člověka na utváření krajiny, zahrady a parky.

Prerekvizity

Absolvování předmětu Urbanismus 1.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. První sídla, nejstarší městské kultury, antické město
2. Středověké město
3. Novověké město
4. Průmyslová revoluce a její dopad na utváření měst
5. Urbanistické teorie a jejich odraz v sídelních útvarech 20.století
6. Stav a perspektivy soudobého postindustriálního města
7. Dějinné proměny venkovského osídlení
8. Historie antropogenního přetváření krajiny
9. Dějiny zahradního umění – starověk, středověk, renesance
10. Dějiny zahradního umění – baroko, krajinářský park
11. Městský park 19. a 20. století
12. Vývoj urbanistické kompozice, kompoziční principy
13. Vývoj urbanistického prostoru – typologie, morfologie, vnímání

Cíl

Základní orientace v historii stavby měst, antické město, středověk a novověk, dopady průmyslové revoluce, soudobé postindustriální město, vliv člověka na utváření krajiny, zahrady a parky.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-APS bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor