Detail předmětu

Výtvarná tvorba 4

FAST-BGA023Ak. rok: 2020/2021

Završení znalostí a dovedností získaných v předchozích výtvarných disciplinách na lidské postavě jako základním měřítku architektury. Studium tektoniky a proporčních vztahů na částech i celku kresbou a modelem.

Zajišťuje ústav

Ústav architektury (ARC)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu, kterým je osvojení si pokročilých znalostí a dovedností výtvarného vyjadřování, kresba lidského těla a jeho částí, sochařské zvládnutí náročného modelu.

Prerekvizity

Předmět navazuje na předchozí semestry výtvarné tvorby a je jejich logickým vyústěním.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Zvládnutí pokročilých znalostí a dovedností výtvarného vyjadřování, kresba lidského těla a jeho částí, sochařské zvládnutí náročného modelu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-APS bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor