Detail předmětu

Interiér a architektonický prostor

FAST-BGA022Ak. rok: 2020/2021

Přehled o typologii vnitřního prostoru staveb, technologie a materiály, antropometrie a ergonomie, mobiliář, bezbariérový prostor, výstavnictví a scénografie, soudobá interiérová tvorba, práce s uměleckými artefakty, design atd.
Základní informace o tvorbě vnitřního architektonického prostoru – interiéru a tématicky blízkých oborech, umožňující kvalifikovanou orientaci v určujících atributech prostorotvorné kompozice stavebního díla s důrazem na architektonický, umělecko-řemeslný a designerský detail, vnímaný včetně uměleckých artefaktů, jako součásti celku – tedy stavebního díla.

Zajišťuje ústav

Ústav architektury (ARC)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu, kterým je přehled o typologii vnitřního prostoru staveb, technologie a materiály, antropometrie a ergonomie, mobiliář, bezbariérový prostor, výstavnictví a scénografie, soudobá interiérová tvorba.

Prerekvizity

Předmět je samostatnou disciplinou s vlastní metodikou práce a logikou postupně získávaných informací. Nepřímo navazuje na znalosti získané v typologických předmětech vyučovaných v předchozích semestrech.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Vývoj architektonického prostoru a interiéru.
2. Konstrukce, technologie a materiály v tvorbě architektonického prostoru.
3. Antropometrie a ergonomie v tvorbě architektonického prostoru a detailu.
4. Architektonický prostor bez bariér.
5. Mobiliář – historie, současnost, budoucnost.
6. Základní atributy architektonického prostoru (barva, světlo, zvuk a další).
7. Technické prostředky determinující kvalitu architektonického prostoru.
8. Požadavky na interiér staveb podle typologických druhů.
9. Výtvarné dílo a design jako součást architektonického prostoru.
10. Výstavnictví a scénografie – historie, současnost, budoucnost.
11. Novotvar v historickém prostředí.
12. Soudobý architektonický prostor – interiér.
13. Komunikativnost prostoru, etika v práci architekta, budoucnost disciplíny.

Cíl

Přehled o typologii vnitřního prostoru staveb, technologie a materiály, antropometrie a ergonomie, mobiliář, bezbariérový prostor, výstavnictví a scénografie, soudobá interiérová tvorba.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-APS bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor