Detail předmětu

Dějiny architektury 1

FAST-BGA014Ak. rok: 2020/2021

Úvod do historie architektury významné pro další vývoj evropského stavebního umění, předdějinná doba, starověký Egypt a Mezopotámie, Aegea a Etrurie, Starověké Řecko a Řím, techniky stavění, slohy, stavební druhy.

Zajišťuje ústav

Ústav architektury (ARC)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu, kterým je znalost historie architektury, předdějinná doba, Egypt, Mezopotámie, Blízký Východ, antické Řecko, antický Řím

Prerekvizity

Předmět nenavazuje na žádnou předchozí disciplínu, částečně mohou být využity informace získané v předmětech Obytné stavby a Veřejné stavby. Předpokladem pro jeho zvládnutí je všeobecný kulturně historický přehled na úrovni středoškolských znalostí.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do dějin architektury, doba předdějinná, megality.
2. Starověký Egypt – kulturně společenské pozadí, technika stavění, tvarosloví.
3. Starověký Egypt – chrámová architektura, kult zemřelých.
4. Starověký Egypt – sídla vládců i poddaných.
5. Starověká Mezopotámie – Sumer, Akkad, Babylon.
6. Starověká architektura Palestiny, Fénicie, Malé Asie a Persie.
7. Egejská oblast a Etrurie – východiska antické architektury.
8. Antické Řecko – kulturně společenské pozadí, technika stavění, tvarosloví.
9. Antické Řecko – chrám, agora, propyleje, obytný dům.
10. Antické Řecko – divadlo, gymnasion, stadion, hipodrom.
11. Antický Řím – kulturně společenské pozadí, technika stavění, tvarosloví.
12. Antický Řím – chrám, bazilika, fórum, vítězný oblouk, palác, vila, obytný dům.
13. Antický Řím – divadlo, amfiteátr, thermy, tržnice, technické stavby.

Cíl

Znalost historie architektury, předdějinná doba, Egypt, Mezopotámie, Blízký Východ, antické Řecko, antický Řím

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-APS bakalářský, 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor