Detail předmětu

Obytné stavby

FAST-BGA008Ak. rok: 2020/2021

Cílem předmětu je seznámit studenty se zásadami architektonického návrhu staveb pro bydlení, jak z hlediska filosofického a celospolečenského významu, tak z hlediska historie stavění a vývoje stavebních typů, dále z hlediska provozního a typologického s důrazem na kvalitu tvorby vnějšího i vnitřního obytného prostředí, zásad norem a předpisů. Předmět je teoretickou průpravou pro vypracování jednoduchých úkolů v seminářích a především pro navrhování obytných staveb v následné ateliérové výuce.

Zajišťuje ústav

Ústav architektury (ARC)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu, kterým je znalost typologie obytných staveb, sociální souvislosti, byt, rodinný dům, bytový dům, obytné soubory, bydlení seniorů, přechodné bydlení.

Prerekvizity

Předmět je zařazen v prvním semestru studia, nenavazuje na žádnou předchozí disciplínu. Předpokladem je všeobecný kulturně historický přehled na úrovni středoškolských znalostí.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod, aspekty bydlení.
2. Pojem typologie, typologie obytných staveb.
3. Definice bytu a jeho fragmenty, zónování bytu.
4. Články norem a předpisy.
5. Historický vývoj stavebního typu rodinného domu.
6. Rodinné domy, typologické druhy.
7. Historický vývoj stavebního typu bytového domu.
8. Bytové domy, typologické druhy.
9. Polyfunkční domy.
10. Sociální bydlení.
11. Obytné soubory, městské bydlení.
12. Bydlení starých lidí.
13. Stavby pro přechodné ubytování.

Cíl

Znalost typologie obytných staveb, sociální souvislosti, byt, rodinný dům, bytový dům, obytné soubory, bydlení seniorů, přechodné bydlení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-APS bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor