Detail předmětu

Elektrické automatizační prostředky

FSI-VEA-KAk. rok: 2020/2021

V kurzu jsou probrány prostředky automatického řízení, obsažené ve smyčce řízení , tj. snímače, členy pro přenos a transformaci signálů, ústřední členy regulátorů a akční členy. U těchto prostředků je vysvětlen princip, funkce, vlastnosti, parametry a konstrukční řešení. Zvýšená pozornost je věnována analogovým regulátorům a jejich realizaci pomocí operačních zesilovačů

Výsledky učení předmětu

Získání přehledu a základních teoretických i praktických znalostí o volbě a použití snímačů, elektrických akčních členů, řídicích systémů a komunikačních sběrnic pro měření a řízení.

Prerekvizity

Teoretické znalosti automatického řízení a základů elektrotechniky.

Literatura

Němec, Z.: Prostředky automatického řízení, elektrické. Sudijní opora oboru Aplikovaná informatika a řízení. VUT Brno, FSI, 2002.
Balátě, J.: Technické prostředky automatického řízení. Praha, SNTL 1986.
Beneš, P. a kol.:Automatizace a automatizační technika, díl 3- Prostředky automatizační techniky. Computer Press, Praha, 2000.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Výuka je doplněna laboratorním cvičením.

Způsob a kritéria hodnocení

Požadavky na zápočet: účast na cvičeních, absolvování daných laboratorních úloh. Požadavky na zkoušku: ústní zkouška z látky, obsažené v přednáškách.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Získání přehledu o možnostech výběru, návrhu a aplikačních možnostech jednotlivých členů řídicích obvodů. Posluchač bude schopen obsluhovat, seřizovat a eventuálně navrhovat obvody automatického řízení.
Cílem předmětu je seznámit posluchače s dílčími členy obvodu automatického řízení a jejich řešením, funkcemi a využitím.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučená, účast v laboratořích je kontrolovaná. Maximálně dvě absence v laboratořích lze nahradit samostatným vypracováním chybějících protokolů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3S-K bakalářský

    obor B-AIŘ , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

4 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod, všeobecné vlastnosti prostředků automatického řízení
2. Snímače
3. Členy pro transformaci signálů
4. Přenos informací (signálů, údajů)
5. Regulátory a ústřední členy regulátorů
6. Akční členy

Konzultace

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod, všeobecné vlastnosti prostředků automatického řízení
2. Snímače
3. Členy pro transformaci signálů
4. Přenos informací (signálů, údajů)
5. Regulátory a ústřední členy regulátorů
6. Akční členy

Laboratorní cvičení

9 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. cvičení s ukázkami prostředků automatického řízení
2. cvičení s měřením vlastností relé
3-6. cvičení identifikace regulované soustavy
7-12. cvičení s ukázkami různých regulačních obvodů
13. diskuse, shrnutí.

eLearning