Detail předmětu

Automatická diagnostika

FSI-VAD-KAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen na problematiku technické diagnostiky ve strojírenských a automatizačních aplikacích. Studenti jsou seznámeni se základy metod a prostředků technické bezdemontážní diagnostiky a speciálních monitorovacích systémů s plně automatickou funkcí. Speciální pozornost je věnována diagnostice jednotlivých členů regulačního obvodu a diagnostice v moderních řídicích systémech. Rovněž jsou vzpomenuty autodiagnostický mód systémů automatického řízení a souvislosti diagnostiky se spolehlivostí a údržbou systémů.

Výsledky učení předmětu

Všeobecný přehled o metodách a prostředcích technické diagnostiky a použití získaných znalostí pro řešení konkrétního úkolu. Schopnost zvolit vhodnou diagnostiku a v jednoduchých případech lokalizovat poruchu a její příčinu, schopnost určit základní parametry spolehlivosti systému.

Prerekvizity

Základní znalosti z fyziky, matematiky, teorie pravděpodobnosti a měření technických veličin

Literatura

Ushakov, I., A. et al, Handbook of Reliability Engineering : New York : John Wiley and sons, Inc. 1994.
Kreidl, M., a kol., Diagnostické systémy : Praha : Vydavatelství ČVUT v Praze 2001.
Liška, M., Sládek, Z., Spolehlivost a technická diagnostika : Brno : Ediční středisko VUT v Brně, 1989.
Broch, J., T., et al, Mechanical Vibration and Shock Measurements : Naerum : Bruel Kjaer 1984.
Janoušek, I., a kol., Technická diagnostika : Praha : SNTL 1990.
Lipovsky, G., a kol., Vibration Testing of Machines and their Maintenance : Amsterdam: Elsevier 1990.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Výuka je doplněna laboratorním cvičením.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet: účast na laboratorních cvičeních a prezentace výsledků vybraných měření. Výsledné hodnocení až 30 bodů se započítává do výsledku zkoušky, podmínkou zápočtu je získání alespoň 15 bodů.
Zkouška: písemný test z celé problematiky předmětu (0 – 40 bodů), ústní zkouška s písemnou přípravou (0 – 30 bodů). Celkově získává student až 100 bodů, podmínka složení zkoušky minimálně 51 bodů. Klasifikace: výborně (91-100 bodů), velmi dobře (81-90 bodů), dobře (71-80 bodů), uspokojivě (61-70 bodů), dostatečně (51-60 bodů), nevyhovující (0-50 bodů).

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Studenti získají přehled o metodách a prostředcích technické diagnostiky a výběru vhodné varianty pro sledování stavu konkrétního zařízení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na laboratorních cvičeních je sledovaná; jednorázovou neúčast je možno nahradit cvičením s jinou studijní skupinou; další neúčast je nahrazována řešením individuální úlohy.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3S-K bakalářský

    obor B-AIŘ , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

9 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Význam technické diagnostiky
2. Základní pojmy a terminologie
3. Příčiny poruch a základy údržby
4. Spolehlivost prvků a systémů, zálohování
5. Rozdělení diagnostiky, provozní a bezdemontážní diagnostika
6. Diagnostické modely metody a prostředky
7. Funkční a fyzikální diagnostické metody
8. Vibrační a akustická diagnostika
9. Základy frekvenční analýzy
10.Termodiagnostika, tribodiagnostika a elektrodiagnostika
11.Automatické monitorovací systémy
12.Diagnostika v regulačních obvodech
13.Současné trendy v diagnostice

Konzultace

34 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Význam technické diagnostiky
2. Základní pojmy a terminologie
3. Příčiny poruch a základy údržby
4. Spolehlivost prvků a systémů, zálohování
5. Rozdělení diagnostiky, provozní a bezdemontážní diagnostika
6. Diagnostické modely metody a prostředky
7. Funkční a fyzikální diagnostické metody
8. Vibrační a akustická diagnostika
9. Základy frekvenční analýzy
10.Termodiagnostika, tribodiagnostika a elektrodiagnostika
11.Automatické monitorovací systémy
12.Diagnostika v regulačních obvodech
13.Současné trendy v diagnostice

Laboratorní cvičení

9 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do problematiky předmětu
2. Spolehlivost prvků a systémů
3. Funkční diagnostika a diagnostické modely
4. Teplota v diagnostice
5. Bezkontaktní měření teploty a termokamery v diagnostice
6. Měření vibrací
7. Základy frekvenční analýzy
8. Závady a problémy ložisek
9. Ustavování a vyvažování strojů
10. Monitorovací systémy
11. Diagnostika v regulačním obvodu
12. Ukázky moderních diagnostických systémů
13. Závěrečné cvičení, hodnocení, zápočet

eLearning