Detail předmětu

Videotechnika a multimediální technika

FEKT-MVDKAk. rok: 2020/2021

Studenti se seznámí se základy matematického popisu barevných světel a jeho využití k vytvoření analogových i digitálních obrazových signálů. Kurs pokračuje vysvětlením principu obrazových snímačů a zobrazovačů, popsáním formátů a vlastností různých analogových i digitálních rozhraní. Důraz je kladen na vysvětlení principu zdrojových kodeků pro obrazové a zvukové signály a schopnost jejich praktické aplikace. Studenti získají znalosti o metodách aplikovatelných pro měření kvality obrazu.

Výsledky učení předmětu

Absolven předmětu je schopen:
- vysvětlit reprezentaci barevných světel v různých standardních prostorech a vypočítat barevné souřadnice při mísení světel,
- popsat vlastnosti a způsob vytvoření obrazového signálu,
- vysvětlit princip činnosti obrazových snímačů různých provedení a různých typů zobrazovačů,
- vysvětlit a aplikovat nástoje obrazových a zvukových zdrojových kodeků,
- zvolit vhodná rozhraní a formáty signálů pro propojení multimediálních zařízení,
- analyzovat vlastnosti zvoleného multimediálního systému.

Prerekvizity

Student, který si zapíše předmět, by měl být schopen vysvětlit základní principy digitálního zpracování signálů (vzorkování, kvantování, kódování) a využít základní matematický aparát derivace a integrálu. Obecně jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářekého studia.

Doporučená nebo povinná literatura

ŘÍČNÝ, V.;Videotechnika. Skriptum FEKT VUT v Brně, 2006.(133 stran) ISBN:80-214-3225-X (CS)
LUTHER, A. C.; Digital Audio and Video. London: Artech House, 1997 (EN)
VÍT, V.; Televizní technika - projekční a velkoplošné zobrazování. Praha: BEN, 2000 (CS)
FISCHER,W.:Digital Television. Berlin: Springer Verlag, 2004 (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a laboratorní cvičení. Studenti v průběhu semestru vypracovávají samostatné úkoly.

Způsob a kritéria hodnocení

V průběhu semestru mohou studenti záskat celkem 30 bodů za aktivní práci v laboratorních cvičeních a vypracování samostatných prací a 10 bodů za kontrolní test. Závěrečná zkouška je hodnocena maximálně 60 body.
Zkouška z předmětu bude probíhat distančně.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Základy televizní kolorimetrie.
2. Principy televizního přenosu. Základní pojmy videotechniky. Rozklad obrazu, úplný obrazový signál.
3. Analogové televizní soustavy PAL a NTSC. Analogová rozhraní používaná ve videotechnice, jejich provedení a formáty signálů.
4. Zařízení pro snímání obrazových signálů.
5. Zobrazovače. CRT obrazovky, LCD, OLED a plazmové displeje, projektory.
6. Digitalizace obrazových signálů. Digitální rozhraní používaná ve videotechnice, jejich provedení a formáty signálů.
7. Komprimace digitálních obrazových signálů - standardy JPEG, MPEG1, MPEG2.
8. Moderní komprimační standardy, část 1. MPEG4 Part 2, MPEG4 Part 10.
9. Moderní komprimační standardy, část 2. Dirac, SMPTE VC-1, H.265. Zpracování a komprimace digitálních zvukových signálů.
10. Přenos multimédií v IP sítích.
11. Záznam videosignálů - magnetické pásky, optické disky CD, DVD, BD, přehrávače a rekordéry.
12. Objektivní a subjektivní hodnocení kvality v analogové a digitální videotechnice.
13. Trendy a perspektivy ve videotechnice. 3DTV.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s metodami a technickými prostředky pro snímání, zobrazování, záznam, zpracování a měření analogových a zejména digitálních obrazových signálů a zvukových signálů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPC-EKT magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, 6 kreditů, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor