Detail předmětu

Odborná praxe

FEKT-MXMEAk. rok: 2020/2021

Jádrem předmětu je absolvování odborné praxe v podnicích a firmách elektronického průmyslu, rezortu spojů a dalších elektronických a komunikačních služeb, a to v tuzemsku nebo v zahraničí, v jejímž rámci student řeší zadané problémy a úkoly na konkrétním pracovišti.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen (1) úspěšně absolvovat vstupní pohovor, (2) pracovat v rámci kolektivu, (3) vyřešit zadané odborné úlohy.

Prerekvizity

Pre-rekvizitou pro úspěšné absolvování odborné praxe jsou znalosti na úrovni bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

-

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Absolvování odborné praxe v podnicích a firmách elektronického průmyslu a to v tuzemsku i v zahraničí v rozsahu 80 hodin.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou pro úspěšné absolvování předmětu je odpracování 80 hodin, které potvrdí pověřený pracovník podniku. Praxe je započtena na konci posledního ročníku magisterského studia po předložení písemného potvrzení o jejím absolvování.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Absolvování odborné praxe v podnicích a firmách elektronického průmyslu a to v tuzemsku i v zahraničí v rámci stanoveného rozsahu.

Cíl

Cílem předmětu je absolvování odborné praxe v podnicích a firmách elektronického průmyslu, rezortu spojů a dalších elektronických a komunikačních služeb, a to v tuzemsku i v zahraničí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Průběh praxe je kontrolován pověřeným pracovníkem podniku, který písemně stvrdí úspěšné absolvování praxe.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPC-EKT magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, 0 kreditů, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Odborná praxe

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor