Detail předmětu

Výpočetní technika – parametrický design

FA-PAD-NAk. rok: 2020/2021

Parametrické navrhování je generativní metodou jak v architektuře, tak v ostatních uměleckých oborech. Umělec nevytváří přímo výsledné umělecké dílo, nýbrž definuje algoritmus (sled úkonů, podle nichž software vytváří 2D nebo 3D strukturu) a na základě vstupních parametrů může výslednou podobu díla průběžně efektivně měnit.
Na teoretický úvod navážou praktická cvičení. Vybrané příklady představí možnosti grafického skriptovacího editoru Grasshopper. V druhé polovině semestru budou studenti ve spolupráci s pedagogem vytvářet vlastní plošné a prostorové návrhy.
Ve studijních programech „Architektura a urbanismus“ je předmět zařazen do skupiny předmětů nástroje.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

– Studenti si osvojí objektově vizuální skriptování v Grasshopperu.

Doporučená nebo povinná literatura

SAKAMOTO, Tomoko; FERRÉ, Albert. From Control to Design: Parametric / Algorithmic Architecture. Barcelona : Actar, 2008. 240 s. ISBN 978-84-96540-79-8 (EN)
TERZIDIS, Kostas. Algorithmic Architecture. Oxford: Architectural press, 2006. 160 s. ISBN 978-0-7506-6725-8. (EN)
ARANDA, Benjamin; LASCH, Chris. Pamphlet Architecture 27: Tooling. New York : Princeton Architectural Press, 2006. 96 s. ISBN 1-56898-547-9. (EN)
PAYNE, Andrew; ISSA, Rajaa. Grasshopper Primer [online]. The second edition. [s.l.] : [s.n.], 2009 [cit. 2011-05-12]. Dostupné z WWW: < www.liftarchitects.com/storage/research/Grasshopper%20Primer_Second Edition_090323.pdf>. (EN)

Způsob a kritéria hodnocení

Vyhotovení 2 unikátních výtvarných návrhů (jeden plošný a jeden prostorový), prezentace mimo jiné odhalující algoritmus vedoucí k jejich vzniku, digitální odevzdání návrhů na CD.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Obsah bloků výuky:
I. Teoretická část (historie, souvislosti, referenční příklady, literatura)
II. Praktické ukázky nástrojů a možností softwaru (práce s lineárními a prostorovými prvky; dělení; atraktory; 3D modelování; práce s generátorem náhodných čísel; bitmapy; základy RhinoScriptu)
III. Práce na projektech, konzultace
IV. Prezentace návrhů, klasifikace

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s progresivní metodou architektonického navrhování. Studenti získají rámcový přehled o historii a současných možnostech při programování architektury.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Aktivní účast ve cvičeních, odevzdání dvou projektů a jejich závěrečná prezentace.
V případě omluvy lze se souhlasem garanta předmětu nahradit osobní účast v prezenční výuce online účastí ve výuce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 4. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

  • Program N_A+U magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení na počítači

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor