Detail předmětu

Design manuál

FA-DEM-KAk. rok: 2020/2021

Obsahem předmětu je pochopení vztahu objektu a jeho vnitřního prostoru od konceptu k realizačnímu detailu. Student se naučí sestavit jednoduchý design manuál včetně rozpočtu a specifikací jednotlivých položek. Seznámí se se specifiky návrhu atypických prvků ze dřeva, kovu laminátu, kamene apod. Osvojí si kritéria výběru povrchových úprav, zeleně a doplňků s ohledem na vzhled provozních vlastností a cenu.
Ve studijních programech „Architektura a urbanismus“ je předmět zařazen do skupiny technické předměty.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav experimentální tvorby (UET)

Výsledky učení předmětu

– Student pochopí neoddělitelnost exteriéru a interiéru.
– Student se seznámí s principy návrhu a realizace interiéru.
– Student si osvojí práci s prostorem, světlem a barvou.
– Student bude umět pracovat s materiály, povrchy, mobiliářem, rostlinami v interiéru.
– Student se naučí spolupracovat s grafikem a designérem.
– Student si osvojí znalost koordinace provádění interiérů, výběru dodavatelů, sestavování rozpočtu.

Doporučená nebo povinná literatura

Portfolia mobiliáře světových architektů a designerů 20. a 21. století. Odborné portály pro architekturu a interiér. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka se skládá z 2 hodin týdně. 1. hodina je určena přednášce doplněné videoprojekcí, 3 semináře jsou za případné účasti grafika, designéra, specialisty na osvětlení popř. dekoratéra, kameníka a jiných odborníků z praxe dle aktuálních potřeb studentů. V seminářích je zadán a následně konzultován konkrétní úkol řešení vnitřního prostoru v návaznosti na přednášku.

Způsob a kritéria hodnocení

Student je hodnocen na základě odevzdané semestrální práce.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Obsah bloků výuky:
I. Přednášky na zvolené témata za případné účasti odborníků z praxe a videoprojekcí
II. Práce na konkrétním zadaném úkolu návrhu mobiliářového prvku, osvětlení apod.
III. Odevzdání vypracovaného jednoduchého portfolia a finální prezentace

Cíl

Cílem předmětu je seznámení studentů s principy návrhu a realizace interiéru formou přednášek za účasti odborníků z praxe a praktického procvičení na konkrétním úkolu návrhu mobiliáře, osvětlení, materiálového řešení a grafiky uspořádaného do jednoduchého portfolia tak, jak by odpovídalo obdobnému úkolu v praxi.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

V rámci seminářů jsou povinné konzultace zadaného úkolu.
V případě omluvy lze se souhlasem garanta předmětu nahradit osobní účast v prezenční výuce online účastí ve výuce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

  • Program N_A+U magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

14 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor