Detail předmětu

Vybrané statě z elektrických strojů

FSI-9SESAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen na vybrané statě z elektrických strojů. Navazuje na znalosti z dřívějšího studia a tyto dále rozvíjí po stránce teoretické. Důraz je kladen na možné speciální konstrukce elektrických strojů, které nachází uplatnění ve strojírenské a elektrotechnické praxi.

Výsledky učení předmětu

Student získá ve smyslu uvedené osnovy další znalosti z elektrických strojů.

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti ze základů elektrických strojů, které student získal např. během magisterského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

MĚŘIČKA,J; HAMATA,V. ; VOŽENÍLEK,P. Elektrické stroje. 2. vydání. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2001. 311 stran. ISBN 80-01-02109-2. (CS)
HŰTTNER, L.; KLUG,L. Elektrické stroje. 1. vydání. Bratislava: Vydavatelství Slovenské technické univerzity v Bratislave, 2005, 172 stran. ISBN 80-227-2234-0. (SK)
MELKEBEEK, J.A. Electrical Machines and Drives: Fundamentals and Advanced Modelling. Springer, 2018. 734 s. ISBN 3319727303. (EN)
MICHALÍK,J; BUDAY,J. Elektrické stroje. 1. vydání. Žilina: EDIS –vydavatel´stvo ŽU, 2006, 192 stran. ISBN 80-8070-568-2. (SK)
ZAHRADNÍK,J.; PISKAČ,L.; PFEIFER,V.; FORMÁNEK,J. Elektrická výzbroj obráběcích strojů. 1. vydání. Plzeň, 2006. 184 stran. ISBN 80-7043-494-5 (SK)
JANARDANAN, E.G. Special Electrical Machines. PHI Learning Pvt. Ltd., 2014. 280 s. ISBN 9788120348806. (EN)
HRUŠKOVIČ,L. Elektrické stroje pre regulačné pohony. 2. vydání. Bratislava: Vydavatelství Slovenské technické univerzity v Bratislave, 2000, 190 stran. ISBN 80-227-1394-5. (SK)
Venkataratnam, K. Special Electrical Machines. Taylor & Francis Inc., Bosa Roca, United States, 2014. 262 s. ISBN 9781439806463. (EN)
HUGHES, A. Electric Motors and Drives Fundamentals. Types and Applications. Third edition. 410 s. Newnes is an imprint of Elsevier Linacre House, Jordan Hill, Oxford OX2 8DP 30 Corporate Drive, Suite 400, Burlington, MA 01803, 2006. ISBN-13: 978-0-7506-4718-2. (EN)
HRUŠKOVIČ,L. Elektrické stroje pre regulačné pohony. 2. vydání. Bratislava: Vydavatelství Slovenské technické univerzity v Bratislave, 2000, 190 stran. ISBN 80-227-1394-5. (SK)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.

Způsob a kritéria hodnocení

Ke zkoušce studenti nastudují v určeném rozsahu předepsanou látku. Zkouška je realizována písemným testem, student může z tohoto testu získat až 100 bodů. Hodnocení předmětu je dáno klasifikační stupnicí dle ECTS.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Cíl

Cílem předmětu je prohloubení znalostí z oblasti elektrických strojů a především seznámení s jejich speciálními konstrukcemi.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Předmět je realizován formou přednášek a konzultací, je kontrolovaná účast.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program D-KPI-P doktorský, 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, doporučený

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Transformátory
2. Asynchronní stroje
3. Synchronní stroje
4. Stejnosměrné stroje
5. Elektronicky komutované stroje
6. Lineární motory
7. Krokové motory
8. Servomotory
9. Tachogenerátory, resolvery, reluktanční motory
10. Elektromagnetické spojky a brzdy, spouštěče, startéry
11. Dynamospouštěče, motorgenerátory, dynamometry