Detail předmětu

Řízení pohybu

FSI-9RIPAk. rok: 2020/2021

Předmět obsahuje na základní aplikační úrovni problematiku řízení pohybu elektromechanických soustav. Hlavní pozornost je věnována interakci elektrických servopohonů a pracovních strojů, kinematice a dynamice elektrických servopohonů, nejdůležitejším obvodům výkonové elektroniky a řízení stejnosměrných, elektronicky komutovaných, asynchronních, synchronních a krokových motorů.

Výsledky učení předmětu

V tomto předmětu získají studenti potřebné znalosti a dovednosti pro uplatnění mechatronického přístupu ke konstrukci dynamických soustav a pracovních strojů.

Prerekvizity

Základy dynamiky mechanizmů, základy teorie lineárních systémů řízení, základní charakteristiky snímačů polohy, rychlosti a proudu, matematické modely elektrických strojů.

Doporučená nebo povinná literatura

Leonhart, W.: Control of Electrical Drives. Springer, Berlin, 1996
Skalický, J.: Elektrické servopohony. VUT, Brno 1999
Pavelka, J., Čeřovský, Z., Javůrek, J._: Elektrické pohony. ČVUT, Praha 2001
Kamm, L., J.: Understanding Electro-Mechanical Engineering. IEEE Pres, New York 1995
Vas, P.: Electrical Macines and Drives. Oxford, Clarendon Press 1992
Ondrůšek, Č.: Elektrické střídavé pohony. VUT, Brno 1999

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška má písemnou a ústní část. Písemnou částí je samostatná práce na stanovené téma.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Cíl

Cílem předmětu je prohloubení znalostí z magisterského studia na úroveň, umožňující aplikaci elektrických pohonů do konkrétních pracovních strojů.
Základním úkolem předmětu je umožnit studentům optimálně využívat vlastností způsobů řízení jednotlivých typů elektromotorů a nastavování parametrů měničů pro konkrétní aplikace ve strojírenství.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výuky probíhá seminární formou. Zameškaná výuka se nenahrazuje.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program D-KPI-P doktorský, 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, doporučený

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Interakce elektrického pohonu a pracovního stroje.
2. Kinematika a dynamika elektromechanických soustav.
3. Matematický model stejnosměrného motoru.
4. Řízené usměrňovače a pulsní měniče pro řízení stejnosměrných motorů.
5. Matematický model motoru s elektronickou komutací.
6. Elektronika motoru s elektronickou komutací.
7. Syntéza regulačních smyček pohonu s DC a EC motorem.
8. Matematický model asynchronního motoru.
9. Skalární, nepřímé a přímé vektorové řízení, přímé řízení momentu.
10.Matematický model synchronního motoru s permanentními magnety.
11.Napájecí obvody asynchronních a synchronních motorů.
12.Matematický model krokového motoru.
13.Napáječe krokových motorů.