Detail předmětu

Pokročilá diagnostika technických systémů

FSI-9PDTAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen na pokročilou diagnostiku technických systémů, které se vyskytují ve strojírenské nebo energetické praxi. Navazuje na základní teorii technické diagnostiky a tuto rozvíjí o moderní přístupy. Jedná se především o aplikaci vhodných metod analýzy diagnostických veličin a matematických metod rozpoznávání a klasifikace. Obsah předmětu je také zaměřen na detekci a lokalizaci vzniklých poruch, jsou tedy předloženy vybrané moderní pokročilé diagnostické postupy a metody.

Výsledky učení předmětu

Student získá ve smyslu uvedené anotace rozsáhlé a komplexní znalosti z oblasti pokročilé diagnostiky technických systémů, které mu umožní se v průmyslové strojírenské a elektrotechnické praxi erudovaně zapojit do řešení různých diagnostických problémů.

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti ze středoškolské matematiky, fyziky a elektrotechniky a základní znalosti z technické diagnostiky.

Doporučená nebo povinná literatura

KREIDEL,M.;ŠMÍD,R. Technická diagnostika. 1.vydání. Praha: BEN-technická literatura,2006,408 s. ISBN 80-7300-158-6. (CS)
DUFFUAA, S. O., RAOUF, A. Planning and Control of Maintenance Systems. Modelling a Analysis. 2. vydání. Springer International Publishing AG, Switzerland, 2016. 348 s. ISBN 9783319371818. (EN)
KREIDEL,M;PETR,J.aj. Diagnostické systémy. 1. vydání. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2001, 408 s. ISBN 80-01-02349-4. (CS)
NOVÝ,R. Hluk a chvění. 1. vydání. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1995, 205 s. ISBN 80-01-01306-5. (CS)
HLAVÁČ,V;SEDLÁČEK,M. Zpracování signálů a obrazů. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005.ISBN 80-01-03110-1. (CS)
HAMMER,M. Metody umělé inteligence v diagnostice elektrických strojů. 1.vydání. Praha: BEN-technická literatura, 2009,400 s. ISBN 978-80-7300-231-2. (CS)
TAYLOR,J.I. The Vibration Analysis Handbook. 1. vydání. Tampa: Vibration Consultants, 2003,375 s.ISBN 0-9540517-2-9. (EN)
BERNARD,K.aj. Nedestruktivní zkoušení materiálů a konstrukcí. 1.vydání. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2008,ISBN 978-80-7204-591-4. (CS)
DUFFUAA, S. O., RAOUF, A. Planning and Control of Maintenance Systems. Modelling a Analysis. 2. vydání. Springer International Publishing AG, Switzerland, 2016. 348 s. ISBN 9783319371818. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.

Způsob a kritéria hodnocení

Ke zkoušce studenti nastudují v určeném rozsahu předepsanou látku. Zkouška je realizována písemným testem, student může z tohoto testu získat až 100 bodů.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Cíl

Cílem kurzu je získání teoretických a praktických znalostí z oblasti diagnostiky technických systémů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Předmět je realizován formou přednášek a konzultací, je kontrolovaná účast.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program D-KPI-P doktorský, 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, doporučený

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Přednáška (konzultace):
1. Úvod do technické diagnostiky-základní pojmy
2. Diagnostický signál, jeho popis a rozbor, potlačování šumu, filtrace, amplitudová modulace, slepé zpracování signálu
3. Rozpoznávání v technické diagnostice, klasifikace a odhadování, příznaky, statistické metody klasifikace
4. Umělá inteligence v diagnostice
5. Vibrodiagnostika – základní pojmy, senzory výchylky, polohy, posuvu, rychlosti, zrychlení, otáček
6. Vibrodiagnostika – analýza signálu
7. Hluková diagnostika, akustická emise
8. Interferometrie v defektoskopii, ultrazvuková defektoskopie
9. Magnetická defektoskopie, elektromagnetická defektoskopie, průmyslová radiologie
10.Potenciometrie, kapilární defektoskopie, termografie