Detail předmětu

Moderní přístupy v diagnostice a životnosti technických soustav

FSI-9MPDAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen na seznámení se s moderními přístupy v diagnostice a životnosti technických soustav. Navazuje na základní teorii z technické diagnostiky, životnosti a spolehlivosti. Základní poznatky rozvíjí o moderní přístupy, jako je použití teorie rozpoznávání, statistické metody klasifikace a především nasazení neuronových sítí, fuzzy systémů, fuzzy-neuronových sítí a expertních systémů v diagnostice. Pozornost je také soustředěna na technickou prognostiku a její význam pro stanovení životnosti technických soustav. Výuka předmětu je doplněna konkrétními případy verifikace moderních přístupů v diagnostice a stanovení životnosti vybraných technických zařízení.

Výsledky učení předmětu

Student získá znalosti z oblasti diagnostiky a životnosti technických soustav, a to především se zaměřením na metody na bázi umělé inteligence. V rámci tohoto předmětu se studenti naučí na konkrétních příkladech z technické praxe moderním způsobem posuzovat životnost technických zařízení.

Prerekvizity

Ke studiu tohoto předmětu je doporučena znalost ze základů diagnostiky, spolehlivosti, životnosti a umělé inteligence.

Doporučená nebo povinná literatura

KREIDL, M.; ŠMÍD, R. Technická diagnostika. Senzory-metody-analýza signálu. 1. vydání. Praha: BEN – technická literatura, 2006. 408 s. ISBN 80-7300-158-6. (CS)
HAMMER,Miloš. Metody umělé inteligence v diagnostice elektrických strojů. 1. vydání. Praha: BEN – technická literatura, 2009. 400 s. ISBN 978-80-7300-231-2. (CS)
DUFFUAA, S. O., RAOUF, A. Planning and Control of Maintenance Systems. Modelling a Analysis. 2. vydání. Springer International Publishing AG, Switzerland, 2016. 348 s. ISBN 9783319371818. (EN)
HAMMER,M.: Expertní systémy v diagnostice izolačních systémů elektrických strojů pro energetické a strojírenské aplikace. Odborná příručka. 155 stran. Brno 2005. ISBN 80-214-3120-0. (CS)
RENYAN J. Introduction to Quality and Reliability Engineering. Springer (Springer Series in Reliability Engineering), 2015. 326 s. ISBN 3662472155. (EN)
DUFFUAA, S. O., RAOUF, A. Planning and Control of Maintenance Systems. Modelling a Analysis. 2. vydání. Springer International Publishing AG, Switzerland, 2016. 348 s. ISBN 9783319371818. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.

Způsob a kritéria hodnocení

Ke zkoušce studenti nastudují v určeném rozsahu předepsanou látku. Zkouška je realizována písemným testem, student může z tohoto testu získat až 100 bodů.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Cíl

Cílem kurzu je praktická verifikace moderních metod v diagnostice a stanovení životnosti technických soustav.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Předmět je realizován formou přednášek a konzultací, je kontrolovaná účast.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program D-KPI-P doktorský, 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, doporučený

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Diagnostika a životnost technických soustav, shrnutí základních poznatků v souvislosti s technickými riziky
2. Moderní přístupy v diagnostice a životnosti technických soustav
3. Rozpoznávání v technické diagnostice
4. Statistické metody klasifikace
5. Neuronové sítě v diagnostice
6. Fuzzy systémy v diagnostice
7. Fuzzy – neuronové systémy v diagnostice
8. Diagnostické expertní systémy
9. Technická prognostika, životnost
10. Využití umělé inteligence v prognostice životnosti technických soustav
11. Verifikace moderních přístupů v diagnostice a stanovení životnosti vybraných strojírenských soustav
12. Verifikace moderních přístupů v diagnostice a sledování životnosti vybraných elektrotechnických soustav
13. Verifikace moderních přístupů v diagnostice a stanovení životnosti v energetice