Detail předmětu

Teorie vizuálního stylu v designu

FSI-9VDEAk. rok: 2020/2021

Předmět je založen na samostatném studiu teorie vizuálního stylu v designu. Důraz je kladen na zvládnutí teorie designu, na semantické vlastnosti designu, připomenuta jsou základní kompoziční a skladebná pravidla tvorby designu, teorie barev, práce s písmem a znaky atd. Vizuální styl je chápán jako koncepční designérský pohled na komplexní tvorbu designu.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Zvládnutí principů tvorby vizuálního stylu a aplikace nabytých poznatků v teoretické práci i tvůrčí činnosti.

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti teorie a praxe designu vizuálních komunikací a jejich zákonitostí. Výhodou jsou jakékoliv zkušenosti z praktické semiologie a psychologie.

Doporučená nebo povinná literatura

Henrion, Parkin: Design coordination and corporate image. Londýn – Vista, 1968
Rajlich J.: Značka a jednotný vizuální styl. Brno - Mospra, 1991
Ollins W.: Corporate Identity weltweit. Frankfurt – Campus, 1995
Svoboda V.: Corporate identity. Zlín - FMK UTB, 2003

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.

Způsob a kritéria hodnocení

Na základě vlastních rozborových prací zadaných ke konzultacím se prověřuje celková orientace a znalosti použití vizuálního stylu v designu grafickém a průmyslovém. Závěrečná práce - případová studie. Ukončení: kombinovaná písemná a ústní zkouška.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Cíl

Tvorba vizuálního stylu v různých oblastech designu a jeho uplatnění v tvůrčí práci vedoucí k podnikovému designu a podnikovému jednotnému vizuálnímu stylu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Konzultace jsou domluveny individuálně. Účast na přednáškách je doporučená.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program D-KPI-P doktorský, 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, doporučený

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

• Základní pojmy, filozofie designu;
• Stavební prvky designu - kompozice, tvary, plochy, hmoty, barva;
• Písmo a znakové systémy;
• Aplikovaná semiotika - znakovost designu;
• Koordinovaný design, historie a současnost;
• Jednotný vizuální styl, design-manuál (corporate identity);
• Podnikový design (corporate design);
• Praktické aplikace vizuálního stylu.