Detail předmětu

Vibrace a hluk pohonných jednotek

FSI-9VNPAk. rok: 2020/2021

V předmětu jsou představeny teoretické základy analytických a numerických metod popisu vibrací a hluku s následnou aplikací těchto metod na vybrané problémy pohonných jednotek. Důraz je kladen na matematické a fyzikální základy výpočtových modelů. Metody jsou prezentovány na vybraných příkladech z technické praxe.

Výsledky učení předmětu

Student získá schopnosti kritického posouzení vibrací a hluku pohonných jednotek a aplikace analytických a numerických metod. Tyto schopnosti student uplatní při vývoji nových metod schopných analyzovat složité děje nastávající v pohonných jednotkách.

Prerekvizity

Maticový počet. Diferenciální a integrální počet. Diferenciální rovnice obyčejné a parciální. Kinematika, dynamika, pružnost a pevnost. Vibrace a hluk. Fourierova analýza a Fourierova transformace.

Doporučená nebo povinná literatura

NGUYEN-SCHÄFER, H. Aero and Vibroacoustics of Automotive Turbochargers. Stuttgart, Germany: Springer,3, 2013. ISBN 978-3-642-35069-6. (EN)
DE SILVA, C. W. Vibration and Shock Handbook. 1st Edition. Taylor and Francis Group. 2005. (EN)
NGUYEN-SCHÄFER, H. Computational Design on Rolling Bearings. Switzerland: Springer 2016. ISBN 978-3-319-27130-9. (EN)
ZIKANOV, O. Essential Computational Fluid Dynamics. John Willey & Sons, Inc., 2010. ISBN 978-0-470-42329-5 (EN)
Norton, M. P. a D. G. Karczub. Fundamentals of Noise and Vibration Analysis for Engineers. Cambridge University Press, 2. vydání, 2004. ISBN 978-0-521-49561-6. (EN)
RIENSTRA, S.W. a A. HIRSCHBERG. An Introduction to Acoustics. Nizozemí: Eindhoven University of Technology, 2017. (EN)
HORI, J. Hydrodynamic Lubrication. Tokyo: Springer Verlag, 2006. ISBN 978-4-431-27898-2. (EN)
MARTINEC, Z. Continuum Mechanics (lecture notes). Updated version. Praha, Karlova universita, 2011. Dostupné také z: http://geo.mff.cuni.cz/vyuka/Martinec-ContinuumMechanics.pdf (EN)
DE JALON, J.G. a E. BAYO. Kinematics and Dynamic Simulations of Multibody Systems The Real-Time Chalange. New York: Springer-Verlag, 1994. ISBN 978-1461276012. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška ověřuje především teoretické znalosti získané na přednáškách a při samostatném studiu a zahrnuje vypracování úlohy z problematiky vibrací pružných těles a úlohy z problematiky propagace zvuku v akustickém prostoru.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Cíl

Cílem předmětu je poskytnout hluboké teoretické vědomosti v problematice vibrací a hluku pohonných jednotek a umožnit tak řešení této problematiky formou výpočtových metod.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka probíhá formou odborných konzultací a rozpravou nad daným problémem v předem domluvených termínech.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program D-KPI-P doktorský, 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, doporučený

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Kmitání nelineárních systémů.
Aplikace multibody systémů pro řešení dynamiky pružných těles.
Dynamika ložisek a speciální případy kmitání.
Popis zdrojů zvuku a šíření zvuku akustickým prostorem.
Akustické analogie.
Vibrace a hluk spalovacích motorů.
Vibrace a hluk turbodmychadel.
Aeroakustika turbodmychadel.
Vibrace a hluk elektromotorů.

eLearning