Detail předmětu

Management rizika

FSI-9MRIAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen na systémový a procesní přístup k identifikaci nebezpečí a analýze rizik složitých multifunkčních zařízení, odhad a posuzování rizik a jejich řízení.

Výsledky učení předmětu

Student předmětu se orientuje v požadavcích na bezpečnost výrobních strojů a procesů a naučí se systematicky a metodicky přistupovat ke konstrukci, projektování a nasazování složitých výrobních zařízení a výrobních procesů z hlediska jejich bezpečnosti.

Prerekvizity

Znalosti vybraných výrobních zařízení a procesů odpovídající úrovni magisterského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

R.Y.Sanders:Chemical Process Safety,Learning from Case Histories,Butterworths Heinemann, 1999, USA.
R.Y.Sanders:Chemical Process Safety,Learning from Case Histories,B...
Trevor KLETZ : Lessons from Disasters,IChem, 1993.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.

Způsob a kritéria hodnocení

Písemná odborná zkouška průřezem všech základních vlastností, klasifikace podle platného řádu pro doktorandské studium.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Cíl

Cílem je seznámení se současnými požadavky na bezpečnost složitých výrobních zařízení a výrobních procesů, metodikami přístupu k identifikace nebezpečí, analýzou rizik, jejich posuzováním, snižováním a dokumentováním.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášky jsou dobrovolné, rezentace a obhajoba zadané semestrální práce je povinná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program D-KPI-P doktorský, 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, doporučený

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

- Legislativní požadavky na management rizik v EU.
- Od managementu kvality k managementu bezpečnosti.
- Prvky rizika a matice rizik.
- Posouzení rizik na základě odhadu a hodnocení rizik.
- Problematika nebezpečných látek.
- Spoleglivost lidského činitele.
- Změnová řízení.
- Vyšetřování závažných událostí.