Detail předmětu

Logistika v dopravě a manipulaci

FSI-9LDMAk. rok: 2020/2021

Předmět logistika v dopravě a manipulaci se zaměřuje na optimalizaci manipulačních a dopravních procesů. Logistické náklady a výkony. Hodnocení manipulačních a dopravních procesů(logistické ukazatele). Využití počítačové podpory k simulaci dopravních a manipulačních procesů.

Výsledky učení předmětu

Posluchači získají znalosti o logistických přístupech při řešení dopravně -manipulačních procesů. Jsou schopni pro dopravně -manipulační systémy určit vhodné logistické ukazatele a provést jejich vyhodnocení.

Prerekvizity

Před absolvováním tohoto předmětu musí mít student zvládnuty znalosti z technické mechaniky, fyziky a vyšší matematiky.

Doporučená nebo povinná literatura

SIXTA, Josef a Václav MAČÁT. Logistika: teorie a praxe. Brno: CP Books, 2005, 315 s. : il. ; 24 cm. ISBN 80-251-0573-3. (CS)
PERNICA, Petr. Logistika pro 21. století: (supply chain management). Díl 1. Praha: Radix, 2005, 569 s. ISBN 80-86031-59-4. (CS)
BIGOŠ, Peter, Juraj RITÓK a Imrich KISS. Materiálové toky a logistika. Technická univerzita (Košice, Slovensko). Strojnícka fakulta ; Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška ; 2002 (SK)
SIXTA, Josef a Miroslav ŽIŽKA. Logistika: metody používané pro řešení logistických projektů. Brno: Computer Press, 2009, 238 s. ISBN 978-80-251-2563-2. (SK)
LAW, Averill M. Simulation modeling and analysis. Fifth edition.; International edition. New York: McGraw-Hill Education, 2015, xviii, 776 stran, 4 nečíslované strany obrazových příloh. ISBN 978-1-259-25438-3 (CS)
BIGOŠ, Peter, Imrich KISS a Juraj RITÓK. Materiálové toky a logistika II: logistika výrobných a technických systémov. Košice: Strojnícka fakulta TU, 2005, 193 s. ISBN 80-8073-263-9. (SK)
LIU, John J. Supply chain management and transport logistics. New York: Routledge, 2011, xi, 530 s. ISBN 978-0-415-61896-0. (EN)
BANKS, Jerry. Discrete-event system simulation. 4th ed. Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall, 2005, xvi, 608 s. ISBN 0-13-144679-7. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Součástí výuky jsou i konzultace, při kterých student aplikuje získané znalosti ve vztahu k tématu doktorského studia.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnotí se získané znalosti a schopnost jejich aplikace formou zkoušky. Zkouška je písemná se závěrečným ústním pohovorem.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Cíl

Cílem předmětu je seznámení posluchačů s logistickými přístupy při řešení manipulačních a dopravních procesů.Hodnocení logistických procesů a jejich průřezová funkce.Možnosti modelování dopravně manipulačních procesů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka probíhá formou přednášek a konzultací. Přednášky jsou nepovinné, účast na konzultacích je povinná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program D-KPI-P doktorský, 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, doporučený

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Logistika jako nástroj pro snižování nákladů v manipulačních a dopravních systémech.
2.Logistické ukazatele, náklady a výkony.
3.Logistické procesy a informační, telekomunikační technologie.
4.Logistické řetězce.
5.Návrh a řízení logistického řetězce.
6.Logistické služby a logistické náklady.
7.Logistika a vliv na finanční veličiny podniku.
8.Podstata a smysl outsourcingu a insourcingu.
9.Logistické projekty.
10.Modelování a simulace manipulačních a dopravních procesů s počítačovou podporou.