Detail předmětu

Experimentální metody v tribologii

FSI-9EXTAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen na systematický úvod do problematiky tribometrie a tribodiagnostiky, s důrazem na studium elastohydrodynamického (EHD) mazání. Důraz je kladen na osvojení si metod zkoušení tribologických prvků a jejich vlastností, přes simulaci tribologických procesů, až k teorii měření tření a opotřebení.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

- Schopnost identifikace podstatných problémů pro experimentální verifikaci tribologických problémů
- Schopnost volby vhodné experimentální metody s ohledem na konkrétní problémy v oblasti tribologie.
- Schopnost prezentovat dosažené výsledky formou přehledového vědeckého článku

Prerekvizity

Znalosti ze základů mechaniky, konstruování strojů a materiálového a povrchového inženýrství.

Doporučená nebo povinná literatura

Dowson, D. History of Tribology. 1st edition. London: Professional Engineering Publishing, 1998, 768 p. ISBN 1-86058-070-X.
Stachowiak, G. W. - Batchelor, A. W. - Stachowiak, G. B. Experimental Methods in Tribology. 1st edition. Amsterdam: Elsevier B.V., 2004, 354 p. ISBN 0-444-51589-5.
Gohar, R. Experimental Methods in Elastohydrodynamic. In Elastohydrodynamics. 2nd edition. London: Imperial College Press, 2001. Chapter 10, pp. 313-340 ISBN 1-86094-170-2.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.

Způsob a kritéria hodnocení

Vypracování přehledového článku, ve kterém budou přehledně a kriticky zpracovány základní informace o objevech a zjištěních učiněných na vybraném poli v poslední době, včetně úplných citací původní literatury. Rozsah článku je přibližně 10 stran.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Studenti si osvojí experimentální metody v oblasti tribologie s konkrétním dopadem na oblast jejich disertační práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Zameškaná výuka je nahrazována po dohodě s vyučujícím.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program D-KPI-P doktorský, 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, doporučený

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

- Tribometry pro studium EHD mazání
- Měření tření a opotřebení
- Experimentální prostředí
- Experimentální vzorky a stanovení jejich vlastností
- Analýza opotřebení povrchů optickou mikroskopií
- Bezkontaktní metody měření topografie povrchů
- Příprava experimentálních vzorků
- Analýza složení povrchů a podpovrchových vrstev
- Analýza vlastností maziv