Detail předmětu

Dynamika spalovacích motorů

FSI-9DSMAk. rok: 2020/2021

Mechanismy v hnacích ústrojích spalovacích motorů. Kinematika a dynamika hnacích ústrojí. Vyvažování mechanismů hnacích ústrojí spalovacích motorů. Ložiska spalovacích motorů. Kmitání hnacích ústrojí spalovacích motorů, výpočtové modely. Tlumení vibrací v hnacích ústrojích, dynamické tlumiče vibrací. Vačkové mechanismy ve spalovacích motorech. Dynamika hybridních pohonů.

Výsledky učení předmětu

Předmět umožní získat studentům potřebné znalosti a dovednosti v oblasti výpočtového modelování a experimentálního výzkumu dynamiky hnacích ústrojí spalovacích motorů.

Prerekvizity

Technická mechanika, kinematika, dynamika. Pružnost a pevnost. Základy metody konečných prvků. Základy teorie multi-body systémů.

Doporučená nebo povinná literatura

Maass, H. - Klier, H.: Kraefte, Momente und deren Ausgleich in der Verbrennungskraftmaschine. Springer-Verlag Wien New York
DAVITASSHVILI, Nodar a Valeh BAKHSHALIEV. Dynamics of Crank-Piston Mechanisms. Springer, 2016. ISBN 981100322X. (EN)
Hafner, K. E. - Maass, H._: Torsionsschwingungen in der Verbrennungskraftmaschine. Springer-Verlag Wien New York
ADAMS, Maurice L. Bearings: basic concepts and design applications. Boca Raton: CRC Press, 2017. ISBN 9781138049086. (EN)
NORTON, Robert L. Cam design and manufacturing handbook. New York: Industrial Press, c2002. ISBN 0-8311-3122-5. (EN)
HAYES, John G. a Gordon A. GOODARZI. Electric powertrain: energy systems, power electronics & drives for hybrid, electric & fuel cell vehicles. Hoboken, NJ: John Wiley, 2018. ISBN 978-1-119-06364-3. (EN)
FUCHS, Anton: Automotive NVH technology. New York, NY: Springer Berlin Heidelberg, 2015. ISBN 978-3-319-24053-4. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.

Způsob a kritéria hodnocení

Při zkoušce jsou prověřovány a hodnoceny znalosti matematické a fyzikální podstaty probíraných problémů a schopnosti aplikace na řešení konkrétních úloh, především v souvislosti s tématem disertace. Zkouška se skládá z písemné části a z části ústní.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Cíl

Cílem kursu je poskytnout studentům znalosti v oblasti dynamiky hnacích ústrojí spalovacích motorů, a to jak v oblasti výpočtových metod, tak i experimentálního výzkumu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka probíhá formou konzultací po dohodě s garantem předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program D-KPI-P doktorský, 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, doporučený

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Osnova přednášky:

1. Mechanismy hnacích ústrojí spalovacích motorů, výpočtové modely.
2. Síly v mechanismech hnacích ústrojí spalovacích motorů.
3. Vyvažování mechanismů hnacích ústrojí, klikový mechanismus.
4. Vyvažování víceválcových řadových pístových strojů.
5. Vyvažování vidlicových motorů a motorů VR.
6. Kmitání hnacích ústrojí spalovacích motorů, výpočtové modely.
7. Výpočtové modelování ložisek ve spalovacích motorech.
8. Tlumení vibrací hnacích ústrojí, dynamické tlumiče vibrací.
9. Dynamika vačkových mechanismů spalovacích motorů.
10. Dynamika hybridních pohonů.