Detail předmětu

Jazyk anglický pro doktorské studium

FSI-9AJAk. rok: 2020/2021

Předmět Jazyk anglický pro doktorské studium se zaměřuje na komplexní rozvoj jazykových dovedností v akademické a odborné oblasti. Je rozdělen do třech kurzů (Akademické dovednosti 1, 2, 3), které vedou k získání jazykové úrovně C1. Kurzy se zaměřují na získání obecné akademické i odborné slovní zásoby, dovednost porozumět čtenému odbornému text, prezentační schopnosti a nezávislé psaní publikovatelných odborných textů.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Kompetence: Schopnost porozumět odbornému textu svého oboru, reprodukovat jeho obsah a sestavit odbornou slovní zásobu. Schopnost správně používat získané gramatické a stylistické jazykové znalosti v ústním i písemném odborném projevu. Schopnost kritického myšlení, samostatné komunikace a argumentace na úrovni vědeckého pracovníka.
Výstupy: samostatný odborný písemný i slovní projev.

Prerekvizity

Minimální nutná znalost anglického jazyka na nižší úrovni B2 CEFR.

Doporučená nebo povinná literatura

Brieger, Nick, and Alison Pohl. Technical English Vocabulary and Grammar. Summertown, 2008. (EN)
Earle–Carlin, Susan. Q: Skills for Success 5. Listening and Speaking. Third edition. Oxford: OUP, 2020. (EN)
Freire, Robert, and Tamara Jones. Q: Skills for Success 4. Listening and Speaking. Third edition. Oxford: OUP, 2020.
Gardner, Peter S. New Directions: Reading, Writing and Critical Thinking. Cambridge: CUP, 2005. (EN)
Hewings, Martin. Advanced Grammar in Use. Cambridge: CUP, 2013. (EN)
McCarthy, Michael, and Felicity O'Dell. Academic Vocabulary in Use. Cambridge: CUP, 2008. (EN)
Chazal, Edward de, and Sam McCartter. Oxford EAP: A Course for Academic Purposes. Upper-intermediate. Oxford: OUP, 2012. (EN)
Mounsey, Chris. Essays and Dissertations. Oxford: OUP, 2002. (EN)
Oshima, Alice, and Ann Hogue. Introduction to Academic Writing. New York: Pearson, 2007. (EN)
Chazal, Edward de, and Julie Moore. Oxford EAP: A Course for Academic Purposes. Advanced. Oxford: OUP, 2013. (EN)
Paterson, Ken, and Roberta Wedge. Oxford Grammar for EAP. Oxford: OUP, 2013. (EN)
Wallwork, Adrian. English for Academic Correspondence and Socializing. New York: Springer, 2011. (EN)
Wallwork, Adrian. English for Academic Research: Writing Exercises. New York: Springer, 2013. (EN)
Wallwork, Adrian. English for Presentations at International Conferences. New York: Springer, 2010. (EN)
Wallwork, Adrian. English for Writing Research Papers. New York: Springer, 2011. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka se skládá ze tří volitelných kurzů, a to ve formě cvičení. Výuku doplňuje e-learningový kurz určený pro samostudium.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška se skládá z písemné a ústní části.

Písemná část:
1 Vypracování slovníčku odborných a akademických výrazů z minimálně tří věděckých statí z impaktových časopisů o rozsahu alespoň 50 termínů. Kritéria hodnocení: prokázání schopnosti studovat cizí jazyk samostatně.
2 Vypracování vědeckého článku (minimálně 9000 znaků) na téma magisterské nebo doktorské práce. Kritéria hodnocení: dodržení stanovené struktury článku, stylistická a gramatická správnost, použití odborné slovní zásoby.
3 Krátký písemný projev (150--200 slov) na obecné akademické téma. Kritéria hodnocení: schopnost použít obecnou akademickou slovní zásobu a vyjádřit myšlenky v každodenních akademických situacích.

Ústní část:
1 Prezentace konferenčního příspěvku s následnou diskuzí. Kritéria hodnocení: dodržení stanovené struktury prezentace, jazykové dovednosti, úroveň následné diskuze.
2 Rozhovor o průběhu doktorského studia (výzkum, výuka studentů, účast na konferencích včetně mezinárodních, zahraniční stáže). Kritéria hodnocení: plynulost projevu a interakce.

Student musí prospět ve všech částech zkoušky.

Jazyk výuky

angličtina

Cíl

Cílem předmětu Jazyk anglický pro doktorské studium je vybavit studenty jazykovými dovednostmi vhodnými pro akademickou a odbornou oblast a připravit je na praktický výstup získaných akademických dovedností ve formě samostatného ústního i písemného projevu v odborném jazyce na úrovni C1.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních je nepovinná a rozsah výuky (jeden až tři semestry) si studenti mohou stanovit na základě rozřazovacího testu v e-learningu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program D4P-P doktorský

  obor D-APM , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný

 • Program D-APM-K doktorský, 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný
 • Program D-ENE-P doktorský, 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný

 • Program D4F-P doktorský

  obor D-FMI , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný

 • Program D-IME-P doktorský, 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný
 • Program D-KPI-P doktorský, 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný
 • Program D-MAT-P doktorský, 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný
 • Program D-STG-P doktorský, 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

60 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Akademické dovednosti 1

Týden 1: Úvod, Appearance and success (poslech a mluvení)
Týden 2: Rozšířené definice (čtení a psaní)
Týden 3: Laws of science (poslech a mluvení)
Týden 4: Slovesné časy (gramatika)
Týden 5: Popis vizuální informace I (psaní)
Týden 6: Popis vizuální informace II (psaní)
Týden 7: Accidental discoveries (poslech a mluvení)
Týden 8: Trpný rod (gramatika)
Týden 9: Inspiring innovation (poslech a mluvení)
Týden 10: Jak efektivně učit


Akademické dovednosti 2

Týden 1: Adulting school (poslech a mluvení)
Týden 2: Popis procesu (čtení a psaní)
Týden 3: Modern cities (poslech a mluvení)
Týden 4: Modální slovesa (gramatika)
Týden 5: Science and food (poslech a mluvení)
Týden 6: Srovnání a kontrast (psaní a gramatika)
Týden 7: Work and fun (poslech a mluvení)
Týden 8: Podmínkové věty (gramatika)
Týden 9: Consequences of progress (poslech a mluvení)
Týden 10: Výslovnost


Akademické dovednosti 3

Týden 1: Proces psaní: heuristika, hodnocení zdrojů, odkazy a citace.
Týden 2: Akademická a odborná slovní zásoba.
Týden 3: Úvod do rétoriky; název, abstrakt, klíčová slova
Týden 4: Úvod a stať
Týden 5: Metody; Výsledky a diskuse
Týden 6: Koheze, tématická progrese, odkazování
Týden 7: Závěr
Týden 8: Členy a diakritika
Týden 9: Prezentace konferenčního příspěvku
Týden 10: Prezentace konferenčního příspěvku a následná diskuze

eLearning