Detail předmětu

Řízení letového provozu

FSI-ORLAk. rok: 2020/2021

Předmět Řízení letového provozu (ŘLP) má seznámit studenty s problematikou zajištění bezpečného provádění letů. Vysvětlí se jak dosáhnout bezpečný, plynulý a hospodárný letový provoz. Získané znalosti umožní pochopení provádění letů podle přístrojů (IFR) i za podmínek viditelnosti (VFR). Letové provozní služby a jejich rozdělení. Organizace toku letového provozu a uspořádání vzdušného prostoru. Zprávy letových provozních služeb, jejich forma a obsah. Rozstupy mezi letadly, letové povolení. Komunikace mezi službami ŘLP a letadly. Letecká informační služba. Automatizované systémy ŘLP a simulátory. Nové koncepce a trendy v ATM (SESAR, NexGen). Nove technologie v ATM (datove přenosy).

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Předmět umožní studentům získat znalosti související s prováděním letů podle přístrojů i za podmínek viditelnosti. Pochopí problematiku provádění letů a zajišťování bezpečných rozstupů. Bude vysvětlena návaznost na využívanou techniku na palubě i na zemi. Studenti získají přehled o problematice automatizace a používaných automatizovaných systémech ŘLP.

Prerekvizity

Základy vysokoškolské matematiky a fyziky.

Doporučená nebo povinná literatura

Havel,K. a kol.: Řízení letového provozu, , 0
Soldán, V., Letecká informační služba, Řízení letového provozu ČR, ISBN 8023985955, LIS ŘLP, Praha, 2007 (CS)
ICAO: Air Traffic Services, , 0
Havel, K, Kulčák,L.: Řízení letového provozu, , 0
Kulčák,L. a kol.: Zkušební testy pro teoretické zkoušky ŘLP CL, , 0
ICAO: Rules of the Air and Air Traffic Services, , 0
ICAO: Rules of the Air, , 0
ICAO: Rules of the Air, , 0
ICAO: Air Traffic Services, , 0
ICAO: Rules of the Air and Air Traffic Services, , 0

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu: zpracování a obhájení semestrální práce na základě článku v ICAO Journal k moderním systémům ŘLP. Zvládnutí testu "Řízení letového provozu". Prezence na cvičeních. Zkouška: předpokladem k zahájení zkoušky je získání zápočtu a absolvování počítačového testu s hodnocením prospěl. Ústní zkouška spočívá v písemné přípravě na 2 vybrané otázky a jejich obhájení v ústní zkoušce.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem kurzu je získat základní znalosti o provádění letů ve vzdušném prostoru, o rozdělení a třídách vzdušného prostoru o úkolech letových provozních služeb, o způsobech a metodách zajištění bezpečnosti, plynulosti a hospodárnosti letů. Cílem je pochopit vztah letadla a služeb řízení letového provozu v současném a perspektivním letectví.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášky i cvičení jsou povinná a účast je kontrolována třídní knihou (min. 80%). Odůvodněná nepřítomnost může být nahrazena konsultacemi a formou individuálně zadaných příkladů a témat k samostatnému zpracování. Nutno předložit nejpozději v zápočtovém týdnu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-LKT-P magisterský navazující

    specializace TLT , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Letové provozní služby (LPS), rozdělení, principy ŘLP.
2. Letecká informační služba, letecká telekomunikační služba.
3. Rozdělení stanovišť LPS, pracoviště, zodpovědnost za ŘLP.
4. ICAO, tvorba předpisů, ECAC, EUROCONTROL.
5. Rozdělení vzdušného prostoru a letišť, tratě LPS.
6. Výměna zpráv LPS, koordinační proces.
7. Druhy zpráv a jejich aplikace.
8. Rozstupy, rozdělení, příklady.
9. Postupy přiblížení podle přístrojů.
10. ATM, ASM, ATS, ATFM.
11. Automatizované systémy řízení letového provozu.
12. AS ŘLP V ČR – Eurocat 2000.
13. Koncepce budoucích systémů v Evropě a ve světě, ATM 2000+, Jednotné evropské nebe.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Výpočet kapacity sektoru.
2. Video k problematice ŘLP.
3. Metody analýzy systémů ŘLP.
4. Použití zpráv LPS.
5. Výkonové charakteristiky letadel, vertikální a horizontální profil letu.
6. Taktické a strategické vyhledávání konfliktů.
7. Seznámení s testem 'Řízení letového provozu.
8. Palubní protisrážkové systémy..
9. CD a cvičení k provedení letu.
10. Video k problematice AS ŘLP.
11. Exkurse na ŘLP Tuřany.
12. Exkurse na ŘLP Tuřany.
13. Kontrolní test.

eLearning