Detail předmětu

Angličtina v letectví

FSI-OL0Ak. rok: 2020/2021

Předmět má seznámit studenty se zákl. údaji o aerodynamice, letadle a jeho hlavních částech. Součástí předmětu je prohloubení 4 jazykových dovedností, rozšíření již získaných znalostí gramatiky, frazeologie a slov. zásoby a zlepšení komunikativních schopností v obecné angličtině.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Předmět umožňuje studentům získat znalosti o atmosféře, o silách,
působících na letadlo, o hlavních částech letadla, o jeho motoru a
přístrojovém vybavení. Studenti se seznámí s odlišnou strukturou
jazyka, používanou jen v letectví. V obecném jazyce si mohou zlepšit
své komunikativní schopnosti.

Prerekvizity

Znalost gramatiky, slovní zásoby a schopnost komunikace v obecném jazyce na úrovni středně pokročilí (úroveň znalostí získaná po absolvování zkoušky 7AZ = B1)

Doporučená nebo povinná literatura

Mgr.J.Kudličková: Studijní materiály: Aircraft, , 0
David Morgan and Nicholas Regan, TAKE OFF Technical English for Engineering, Garnet Education, ISBN 978-1-85964-974-9 (EN)
A.Matthews, C.Read: Tandem, , 0
Walcyn-Jones,P.: Pair Work One, Two, , 0
Philip Shawcross, English for Aircraft system maintenance 1, BELIN, ISBN 2-7011-1461-6 (EN)
Raymond Murphy, English Grammar in Use, Cambridge University Press, ISBN 0-521-53290-6 (EN)
Henry Emery, Andy Roberts: Aviation English for ICAO compliance, Macmillan, 2008, ISBN 978-0-230-02755-8

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Jazyková výuka rozšiřující základní odborný učební plán.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu:
Aktivní účast ve cvičení. Zápočtový test.

Jazyk výuky

angličtina

Cíl

Cílem je seznámit studenty se zákl. terminologií z oblasti letecké
dopravy, leteckého provozu a letadel tak, aby je byli schopni dále
aplikovat v praxi. Úkolem je také rozšířit a prohloubit jejich
znalosti a zlepšit schopnost komunikace v obecném jazyce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pokud podmínku pro udělení zápočtu student nesplní,
v odůvodnělých případech může učitel stanovit podmínku náhradní.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-AST-A magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

  • Program N-LKT-P magisterský navazující

    specializace STL , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný
    specializace TLT , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Poslech, porozumění (alphabet, telephoning, announcements...)
2. Opakování jmen (podst.+ příd.),množství.konv.:Pair Work
3. Konverzace, Logical games, podmět. a předmět. otázky
4. Časy:přít., min., vyjadř. budoucnosti, podmiň. způsob
5. Předpřítomný a předminulý č., konv.:Pair Work
6. Infinitiv, gerundium, konv.: Tandem
7. Činný a trpný rod, kon.: Pair Work
8. Časové a účelové věty, kon.: Tandem
9. Podmínkové věty, k.: Task Solution
10. U1 - The Atmosphere
11. U2 - Lift and Drag
Aviation: Incursion - Section 1,2
12. U3 - The Main Parts of the Aircraft
Aviation: Incursion - Section 3,4
13. U4 - Wing, Tail Unit, Fuselage, zápočty

eLearning