Detail předmětu

Angličtina pro život 1

FEKT-MPC-EFE1Ak. rok: 2019/2020

Kurz angličtiny se zaměřením na pokročilé procvičování a osvojování dovedostí v rámci praktické verbální i písemné komunikace. Semináře zahrnují nejen širokou škálu funkčních prvků jazyka, ale také forem práce, k nimž náleží především aktivní diskuse, prezentace, interpretace audiovizuálních materiálů a tvorba textu spojená s jeho podrobným rozborem. Témata pokrývaná v průběhu semestru jsou navržena tak, aby studentům umožnila efektivnější užívání anglického jazyka v každodenním pracovním i společenském životě.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Orientace v euroamerickém kulturním a profesním prostoru.
Schopnost aktivně užívat angličtinu v široké škále každodenních situací.
Schopnost vést běžnou pracovní komunikaci, účastnit se pracovních porad a vytvářet základní formální dokumenty v angličtině.
Schopnost týmové práce v anglickém jazyce. Porozumění nezkrácenému slyšenému projevu.
Schopnost ústně English prezentace před mnoha lidí.
Schopnost klást různé ústní moderátorů souvisejících otázek v angličtině na různých prezentacích.

Prerekvizity

Vyžadují se znalosti anglického jazyka na úrovni bakalářského studia s úspěšné vykonanou zkouškou XPC-AN4 a XPC-AEI. Studenti jsou povinni absolvovat minimálně 75% na cvičeních / přednáškách. Poznámka: Studenti, kteří mají bakalářský titul v programu Angličtina v elektrotechnice informatice (AJEI-H), se musí zaregistrovat do MPC-EFE1. Nicméně, tito studenti automaticky obdrží své kredity a není nutné aby navštěvovaly výuku nebo absolvovali zápočet/zkoušku, které musí ostatní studenti MPC-EFE absolvovat.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výukové metody zahrnují přednášky, semináře, audiovizuální prezentace, obchodní a technické konverzace a aktivní účast studentů na výuce.

Způsob a kritéria hodnocení

Klasifikovaný zápočet

Klasifikovaný zápočet založený na látce probírané v průběhu výuky, včetně gramatiky (viz "osnova").
Studenti musí získat minimálně 50% z celkového počtu bodů, aby absolvovali MEFE1.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod
2. Gramatika I
3. Gramatika II
4. Úvod do euroamerické kultury
5. Slovní zásoba Review a větné stavby
6. Technická / Kulturní (Hoover Dam)
7. Englishes of the World
8. Technická / Kulturní (CN Tower a odborné texty)
9. Profesní angličtina
10. Prezentace I: Učení, jak dát dobrou prezentaci.
11. Prezentace II: Cvičení, jak dát dobrou prezentaci.
12. Opakování
13. Semestrální test

Cíl

Prohloubení znalostí a dovedností v anglickém jazyce a příprava na každodenní pracovní praxi na úroveň B2.
Vytvoření resp. doplnění obrazu o kulturních základech euroamerické civilizace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPC-AUD magisterský navazující

    specializace AUDM-TECH , libovolný ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
    specializace AUDM-ZVUK , libovolný ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný

  • Program MPC-BTB magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  • Program MPC-BTB magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor