Detail předmětu

Statistický software

FSI-0SSAk. rok: 2020/2021

Předmět je určen zejména jako počítačová podpora k předmětu Matematika IV. Kurs je zaměřen na seznámení se statistickými systémy Statgraphics a Statistica, a statistickými funkcemi softwaru Excel, které se používají ve výuce a výzkumu odborných ústavů fakulty. Studenti mohou využít získané poznatky při řešení semestrálních a diplomových prácí.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Získání představy o tom, co by měl statistický software obsahovat. Základy ovládání programového systému Statgraphics a Statistica. Schopnost používat statistické analytické nástroje v běžných tabulkových procesorech. Lepší pochopení látky probírané v předmětu Matematika IV. Znalost základních postupů při zpracování pozorovaných dat. Dovednost interpretace výsledků získaných při statistickém zpracování dat.

Prerekvizity

Základní metody popisné statistiky, teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky.

Doporučená nebo povinná literatura

Manuály software Statistica 7.0.
Karpíšek, Z.: Matematika IV. Statistika a pravděpodobnost. Brno : FSI VUT v CERM, 2003.
Karpíšek, Z. - Popela, P. - Bednář, J.: Statistika a pravděpodobnost. Učební pomůcka - studijní opora pro kombinované studium. Brno : FSI VUT v CERM Brno, 2002.
Manuály software Statgraphics for Windows.
StatSoft, Inc.: Electronic Statistics Textbook. http://www.statsoft.com/, 2005.
Anděl, J.: Statistické metody. Praha : Matfyzpress, 1993.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky.

Způsob a kritéria hodnocení

Průběžná aktivní práce ve cvičení.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Seznámení studentů s programy Statgraphics, Statistica a Excel, které slouží jako nástroj pro statistické a pravděpodobnostní výpočty. Studenti se naučí používat tyto softwary v rozsahu, který odpovídá látce probírané v souběžném předmětu Matematika IV a mohou provést výpočty potřebné k vypracování semestrální práce pro tento předmět.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Cvičení je kontrolované a o náhradě zameškané výuky rozhoduje učitel cvičení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B3A-P bakalářský

  obor B-MET , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný

 • Program B-FIN-P bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný

 • Program B3S-P bakalářský

  obor B-STI , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný

 • Program B3A-P bakalářský

  obor B-MAI , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor B-MTI , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Informace o statistickém softwaru Statgraphics a Statistica.
2. Informace o tabulkovém procesoru Excel.
3. Struktura datových souborů. Zobrazení a výstup dat.
4. Vytváření a editace datových souborů.
5. Popisná statistika. Prezentace výsledků.
6. Zpracování první části semestrální práce.
7. Základní typy rozdělení náhodných veličin.
8. Generování náhodných čísel. Příklady z předmětu Matematika IV.
9. Operace s proměnnými. Operace se soubory. Import a export dat.
10. Bodové a intervalové odhady.
11. Testování statistických hypotéz.
12. Ukázky aplikací.
13. Dokončení výpočtů k semestrální práci.