Detail předmětu

Diplomový projekt (M-KSB)

FSI-XD7Ak. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen na vedení studentů při jejich rešeršní činnosti, studiu odborné literatury pro přípravu diplomové práce a na používání zásad psaní odborného textu. Důraz je kladen na samostatnou práci studentů. Vítána jsou zadání témat projektu z průmyslové praxe.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Posluchač se naučí základní pravidla postupu řešení práce na inženýrských úkolech, získá základní zkušenosti při vytváření písemné zprávy o řešení technického problému.

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti získané v průběhu předchozího studia.

Literatura

Individuální, podle pokynů vedoucího diplomové práce. (Individual, following the suggestions of the supervisor of the diploma project).

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Zpracování diplomové práce pod odborným vedením.

Způsob a kritéria hodnocení

1. Účast ve cvičeních. 2. Splnění podmínek průběžné kontroly - termíny budou uvedeny na individuálních zadáních začátkem semestru.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je umožnit řádné zpracování a odevzdání Diplomového projektu v stanovených termínech.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky bude individuálně stanoveno na začátku semestru vedoucím diplomové práce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-KSB , 2. ročník, letní semestr, 11 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Vedení diplomové práce

156 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Pravidelná výuka neprobíhá – předmět je určen k samostatné práci studentů na diplomové práci doma nebo v laboratořích FSI.