Detail předmětu

Průmyslová elektronika

FSI-RNIAk. rok: 2020/2021

Lineární a nelineární zapojení s operačními zesilovači (zesilovače, filtry, usměrňovače, generátory signálů, komparátory, složitější obvodové celky - vše se zaměřením na řídicí obvody pulsních měničů). Způsoby snímání proudu a napětí. Způsoby vyhnodnocování činného výkonu DC/DC měniče. Typické obvodové realziace v řídicích obvodech pulsních měničů. Generátory obdélníkových signálů. Budiče výkonových tranzistorů MOSFETa IGBT, fázový závěs.

Výsledky učení předmětu

Studenti se naučí navrhovat elektronické obvody, které jsou typickými aplikacemi v průmyslu.

Prerekvizity

Základní znalosti z teoretické elektrotechniky a matematiky (derivace, integrální počet, operace s komplexními čísly).

Doporučená nebo povinná literatura

Vorel P.: Řídicí členy v elektrických pohonech

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Požadavky k připuštění k zápočtovému testu:
Získání nejméně 15 bodů z testů ve cvičení.

Bodové hodnocení:
1. test: 10b.
2. test: 20b.
Zápočtový test: 70b.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Studenti se seznámí s typickými elektronickými obvody v průmyslových aplikacích, zejména se zaměřením na řídicí techniku, elektrické pohony, měření a výkonovou elektroniku.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních je povinná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3A-P bakalářský

    obor B-MET , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Snímání proudu v pulzních měničích - bočník, všechny souvislosti
2. Snímání proudu v pulzních měničích - měřicí transformátor proudu
3. Snímání proudu v pulzních měničích - čidlo LEM
4. Rogowského cívka
5. Snímání napětí v pulzních měničích
6. Snímání skutečného výkonu v pulzních měničích - metody
7. Typické obvodové realizace v řídicích obvodech pulzních měničů
8. Generátory obdélníkových signálů
9. Budiče výkonových tranzistorů MOSFET a IGBT - systémové požadavky, způsoby realizace galvanického oddělení
10. Budiče výkonových tranzistorů MOSFET a IGBT - budič se současným přenosem informace i budicí energie magnetickou cestou
11. Budiče výkonových tranzistorů MOSFET a IGBT - realizace napájení sekundární strany budiče, nábojová pumpa
12. Fázový závěs
13. Snímání otáček a polohy

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Snímání proudu v pulzních měničích - bočník, všechny souvislosti
2. Snímání proudu v pulzních měničích - měřicí transformátor proudu
3. Snímání proudu v pulzních měničích - čidlo LEM
4. Rogowského cívka
5. Snímání napětí v pulzních měničích
6. Snímání skutečného výkonu v pulzních měničích - metody
7. Typické obvodové realizace v řídicích obvodech pulzních měničů
8. Generátory obdélníkových signálů
9. Budiče výkonových tranzistorů MOSFET a IGBT - systémové požadavky, způsoby realizace galvanického oddělení
10. Budiče výkonových tranzistorů MOSFET a IGBT - budič se současným přenosem informace i budicí energie magnetickou cestou
11. Budiče výkonových tranzistorů MOSFET a IGBT - realizace napájení sekundární strany budiče, nábojová pumpa
12. Fázový závěs
13. Snímání otáček a polohy

Elektronické učební texty

otázky ke zkoušce RNI (cs)

eLearning