Detail předmětu

Konstrukce a projektování letadel II

FSI-OK2Ak. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen na syntézu poznatků ze základních leteckých disciplin, vedoucí k návrhu letounu předem stanovenými parametry, který plní požadavky mezinárodních předpisů letové způsobilosti. Důraz je kladen na výběr hlavních parametrů letounu, volbu celkové koncepce, návrh hlavních částí letounu, hmotnostní rozbor a posouzení letounu z hlediska letových výkonů a vlastností. Toto vše s ohledem na určení letounu.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Znalost praktického postupu při návrhu celého letounu podle zadaných parametrů včetně optimalizace.

Prerekvizity

Základní znalosti matematiky, mechaniky, pružnosti a pevnosti.

Doporučená nebo povinná literatura

BRUHN, E.: Analysis and design of flight vehicle structures. Jacobs Pub, 1973. ISBN 0961523409. (EN)
PÁVEK, J., KOPŘIVA, Z.: Konstrukce a projektování letadel 1. Vyd.1. Brno, VAAZ, 1979. (CS)
Niu, C. Y.: Airframe structural design, 2nd ed.,Conmilit press LTD., Hong-kong, 1988. (EN)
Stinton, D.: The Anatomy of the Airplane, Loughborough University of Technology, Leicestershire, UK, 1998. (EN)
Roskam, J.: Airplane design – Part V: Component weight estimation, Roskam aviation and engineering corporation, Ottawa, 1985. (EN)
Čalkovský A., Pávek J.: Konstrukce a pevnost letadel I., Brno, 1986. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou k udělení zápočtu je 80% fyzická účast na cvičeních. Dále je třeba předložit všechna zpracovaná cvičení, která byly zadána. Podmínkou připuštění ke zkoušce je získání zápočtu. Zkouška je ústní, skládá ze tří základních otázek z celé látky náhodně položených. Doplňující otázky podle rozsahu a kvality odpovědí studenta.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem je seznámit posluchače s postupem při návrhu letounu s předem zadanými parametry. Optimalizace návrhu z hlediska hmotnosti a z hlediska minima provozních nákladů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Cvičení jsou povinná a účast (minimálně 80 %) je kontrolována třídní knihou. Odůvodněnou neúčast je možné nahradit individuálním zadáním.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-STL , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Všeobecné aspekty konfigurace letounu.
2. Souvislosti parametrů. Určení tloušťky, šípovitosti a zatížení křídla.
3. Odhad hmotnosti,odporu. Výpočet doletu, stoupavosti, množství paliva.
4. Všeobecně o optimalizaci. Přímé provozní náklady.
5. Dílčí optimalizace jednotl. parametrů, několika parametrů.
6. Volba celkové koncepce letounu.
7. Návrh křídla, trupu.
8. Návrh ocasních ploch a přistávacího zařízení.
9. Návrh systémů (hydraulika, el., avionika).
10. Hmotnostní rozbor, centráž. Odhad hmotnosti částí letounu.
11. Posouzení stability a řiditelnosti.
12. Hodnocení spolehlivosti.
13. Certifikační postupy.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Stanovení plošného zatížení křídla.
2. Určení zatížení pohonné skupiny.
3. Předběžný odhad vzletové hmotnosti.
4. Výpočet doletu, stoupavosti a množství paliva.
5. Výpočet doletu, stoupavosti a množství paliva.
6. Návrh křídla.
7. Odhad velikosti vodorovných ocasních ploch.
8. Odhad velikosti svislých ocasních ploch.
9. Zpracování statistiky letounů.
10. Výpočet polohy neutrálního bodu.
11. Studium systémů existujících letounů.
12. Výpočet spolehlivosti vybrané soustavy.
13. Experimentální zjišťování centráže.