Detail předmětu

Tepelné turbíny II

FSI-LT2Ak. rok: 2020/2021

Předmět prohlubuje znalosti fyzikálních jevů a procesů při transformaci tepelné nebo tlakové energie na mechanickou energii a obráceně v tepelných turbinách a turbokompresorech, získané v předmětech Lopatkové stroje a Tepelné turbiny I. Studenti se naučí přístupu k návrhu stroje a jeho příslušenství od stanovení základních parametrů a koncepce, přes podrobný výpočet a prokonstruování až po důležité detaily. Studenti se naučí skloubit při návrhu požadavky energetické, technické, provozní, ekonomické i ekologické.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti se naučí zvolit a navrhnout koncepci turbiny, provést
výpočet včetně optimalizace tepelného a ekonomického návrhu.

Prerekvizity

Znalosti ze zdrojů energie, tepelných turbin a kotlů

Doporučená nebo povinná literatura

Kadrnožka J.:Parní turbiny a kondenzace,skripta VUT 1993
Kousal M.:Spalovací turbiny,SNTL Praha 1980
Fiedler, J::Parní turbíny, návrh a výpočet. CERM Brno 2013 (CS)
Cohen H.-Rogers C.F.C.-Saravanamutto H.I.N.:: Gas Turbine Theorie, , 0
Kadrnožka J.:Plynové turbiny a turbokompresory,skripta VUT 1992
Ščegljajev A.V.:Parní turbiny I, II,ACADEMIA 1982
Ambrož J.:Parní turbiny za změněných podmínek,SNTL Praha 1983
Leyzerovich:Large Power Steam Turbines, Pennwel Books, USA2003
Horlock, J.H.:Advanced Gas Turbine Cycles. Prgamon Publishing, London 2003
Škopek,J.:Parní turbina, ZČU Plzeň 2007

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Požadavky pro zápočet: aktivní účast na cvičeních,
odevzdání vypracovaného projektu dle zadání ve stanoveném termínu
Požadavky pro zkoušku: písemná část formou jednoduchých otázek a příkladů,
ústní formou diskuse k zadanému tématu

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s koncepčním návrhem, podrobným výpočtem i s detailním konstrukčním řešením velkých i malých tepelných turbin a turbokompresorů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

cvičení-splnění zadaných individuálních příkladů
přednášky nepovinné

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-ENI , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Úvod: historie a rozdělení turbin
2.Postup a optimalizace návrhu parní turbiny.
3.-4. Podrobně stupeň parních a plynových turbin.
5.-7. Vícestupňové a vícetělesové parní turbiny.
8. Poslední stupeň kondenzační turbíny a kondenzátory.
9. Konstrukce spalovacích turbin,spalovací komory, chlazení horkých částí.
10. Koncepce konstrukčního řešení hlavních součástí turbin.
11-13.Konstrukce parních turbin, provoz a montáž.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Individuální zpracování výpočtového návrhu parní turbiny.