Detail předmětu

Diplomový projekt (M-VAS)

FSI-HD5Ak. rok: 2020/2021

Zdokonalení samostatné tvůrčí práce, analytického úsudku a hodnoticích schopností studenta, vše s podporou výpočetní techniky. Schopnost plánování, organizace a řízení, výběru variant, správného rozhodování a zpracování technicko-ekonomických podkladů a informací. Týmová práce v počítačové učebně. Samostatné vypracování technicko-ekonomického nebo organizačního finálního projektu na dané téma, se splněním požadavků a zásad kladených na vypracování technické dokumentace. Vítána jsou zadání témat projektu z průmyslové praxe.

Výsledky učení předmětu

Zdokonalení samostatné tvůrčí práce, analytického úsudku a hodnoticích schopností studenta, vše s podporou výpočetní techniky. podopora schopnosti plánování, organizace a řízení, výběru variant, správného rozhodování a zpracování technicko-ekonomických podkladů a informací. Týmová práce v počítačové učebně.
Samostatné vypracování technicko-ekonomického nebo organizačního finálního projektu na dané téma, se splněním požadavků a zásad kladených na vypracování technické dokumentace.

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti získané v průběhu předchozího studia, zejména v těchto oblastech: teorie a technologie obrábění, nauka o materiálu, metrologie, matematika, fyzika, angličtina.

Doporučená nebo povinná literatura

ČSN ISO 690. Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura. Český normalizační institut, 1996.
ČSN ISO 5966 - Formální úprava vědeckých a technických zpráv. Český normalizační institut, Praha, 1995. 32 s. MDT 06.055.
ČSN ISO 7144 - Formální úprava disertací a podobných dokumentů. Český normalizační institut, Praha, 1996. 21 s. ICS 01.140.20.
KOCMAN, K., NĚMEČEK, P. a kol. Aktuální příručka pro technický úsek. Verlag Dashöfer, Praha, 1998.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování jsou založeny na moderních didaktických metodách, které bohatě využívají výpočetní techniku a moderní databáze diplomových prací a všech literárních zdrojů k psaní technických textů a kvalifikačních prací.
Tyto metody směřují k zdokonalení samostatné tvůrčí práce, analytického úsudku a hodnoticích schopností studenta. Dále podporují jeho schopnost plánování, včetně plánování experimentů, návrh organizace a řízení výroby, výběr optimálních variant, správného rozhodování, zpracování technicko-ekonomických podkladů a dalších informací. Přednostně se doporučuje zadání témat projektů z průmyslové praxe.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení je provedeno prostřednictvím zápočtu, kterým se potvrzuje, že student splnil všechny požadavky, jimž je udělení zápočtu podmíněno.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Zdokonalení schopností a znalostí studentů při práci s informacemi z různých pramenů, s využitím počítačové podpory. Procvičování schopnosti plánování, organizace a řízení, výběru variant, správného rozhodování a uživatelského zpracování technicko-ekonomických nebo organizačních podkladů a informací. Použití analytických a hodnotících metod řešení zadaného problému, vedoucích k návrhu nového systému nebo procesu s cílovými charakteristikami. Implementace získaných znalostí a schopností na reálném prostředí technického zadání. Technická zpráva je vypracována pod odborným dohledem vedoucího cvičení a vedoucího diplomové práce. V jejím rámci mohou být řešeny úvodní, případně dílčí problémy, které budou dále rozpracovávány v diplomové práci. Technická zpráva je recenzována určeným recenzentem a student jí musí obhájit před studijní skupinou.
Samostatné vypracování technicko-ekonomického nebo organizačního finálního projektu na dané téma, se splněním požadavků a zásad kladených na vypracování technických dokumentací.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast ve výuce je povinná může být specifikována podle pokynů vedoucího diplomové práce.

Účast ve výuce lze po předchozí dohodě s vedoucím cvičení nahradit konzultací řešené problematiky na odborném pracovišti mimo fakultu, případně návštěvou technické knihovny.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-VAS , 2. ročník, letní semestr, 13 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

156 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Zdokonalení schopností a znalostí studentů při práci s informacemi z různých pramenů, s využitím počítačové podpory. Procvičování schopnosti plánování, organizace a řízení, výběru variant, správného rozhodování a uživatelského zpracování technicko-ekonomických nebo organizačních podkladů a informací. Použití analytických a hodnotících metod řešení zadaného problému, vedoucích k návrhu nového systému nebo procesu s cílovými charakteristikami. Implementace získaných znalostí a schopností na reálném prostředí technického zadání. Technická zpráva je vypracována pod odborným dohledem vedoucího cvičení a vedoucího diplomové práce. V jejím rámci mohou být řešeny úvodní, případně dílčí problémy, které budou dále rozpracovávány v diplomové práci. Technická zpráva je recenzována určeným recenzentem a student jí musí obhájit před studijní skupinou.
Samostatné vypracování technicko-ekonomického nebo organizačního finálního projektu na dané téma, se splněním požadavků a zásad kladených na vypracování technických dokumentací.