Detail předmětu

Konstrukční detail (S-PST)

FAST-NHB049Ak. rok: 2020/2021

Konstrukční detail tvoří základní vztah mezi architekturou a konstrukcí. Strukturou je zde konstrukce, jejíž jednotlivé díly a prvky jsou upraveny do celku, respektujícího jak statická, tak i architektonická hlediska komplexně i v detailu. Pro celkové působení díla je tato skutečnost rozhodující. Detail je propojen s konstrukcí řadou funkčních vazeb. K funkčním vztahům patří: působení vnitřních a vnějších vlivů prostředí na stavbu, funkčnost a výtvarný záměr, statika a dynamika konstrukce, optimální energetická náročnost, vzájemné vztahy detailu a celku, technologie a proveditelnost, funkčnost, provozní spolehlivost a ekonomika.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Výsledky učení předmětu

Student musí prokázat schopnost řešení konstrukčních detailu konkrétní projektové dokumentace a zpracovává seminární práci na dané téma. Nedílnou součástí práce je veřejná obhajoba zvoleného technického řešení.

Prerekvizity

Teorie konstrukcí pozemních staveb, zakreslování stavebních konstrukcí dle platných norem. Technické a typologické zásady návrhu stavby a jednotlivých konstrukčních celků. Orientace v předpisech: Stavební zákon + prováděcí vyhlášky, ČSN, DIN, ISO, EN.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Cíl

Konstrukční – stavebně architektonický detail se v rozhodující míře podílí na celkové úrovni stavby. Student pod vedením učitele řeší konstrukční detaily z konkrétní projektové dokumentace a zpracovává seminární práci na dané téma. Nedílnou součástí práce je veřejná obhajoba zvoleného technického řešení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPA-SIS magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný
  • Program NPC-SIS magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
  • Program NKC-SIS magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor