Detail předmětu

Stavby s nízkou energetickou náročností

FAST-NHB044Ak. rok: 2020/2021

Navrhování nízkoenergetických objektů s využitím pasivních prvků slunečních systémů. Seznámí se s využitím aktivních slunečních systémů a obnovitelných zdrojů energie. Na příkladě konkrétní dispozice bude provedeno posouzení RD či bytového domu a jeho úprava na nízkoenergetický nebo pasivní dům. Bude provedena bilance spotřeby energie a tepelných zisků za otopné období, stanovena úspora energie, výpočet nákladů na vytápění a orientační výpočet ekonomických ukazatelů.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Student navrhne a zhodnotí objekt, který splňuje kriteria pro nízkoenergetický nebo pasivní dům. Včetně posouzení kritických detailů.

Prerekvizity

Základní znalosti tepelné ochrany staveb, znalost základních fyzikálních veličin a tepelně technických vlastností stavebních materiálů.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Osnovy výuky

1. Principy nízkoenergetických objektů.
2. Zásady návrhu nízkoenergetického domu a jeho tepelná bilance.
3. Požadavky tepelné ochrany budov pro energeticky úsporné budovy.
4. Návrh zateplení objektu (stěna, střecha, podlaha, okna).
5. Tepelné vazby konstrukcí (základy, podlaha, kout, ostění a nadpraží).
6. Vzduchotěsnost objektu.
7. Větrání a vytápění, zdroje tepla.
8. Klimatizační sousatvy, chlazení. Příprava teplé vody.
9. Výpočetní programy a simulace celoroční spotřeby tepla a chladu.
10. Výplně otvorů pro nízkoenergetické domy.
11. Ekonomické a užitné hodnocení nízkoenergetických staveb.
12. Exkurze na nízkoenergetický dům.
13. Energetická legislativa.

Cíl

Osvojení správného způsobu návrhu a hodnocení objektu, který splňuje kriteria nízkoenergetického, pasivní nebo nulového domu na kokrétním projektu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPA-SIS magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný
  • Program NPC-SIS magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný
  • Program NKC-SIS magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor