Detail předmětu

Nauka o budovách 2

FAST-NHA040Ak. rok: 2020/2021

Základní informace o dispozičních, stavebně konstrukčních a architektonických zásadách navrhování občanských staveb podle jejich druhovosti. Požadavky na plochy místností, prostorové a provozní návaznosti, orientaci a jejich základní zařízení a vybavení.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Prerekvizity

Náplň předmětu navazuje na obecnou typologii z Nauky o budovách 1. Bez jeho absolvování nelze navrhovat občanské stavby. Znalost konstrukcí zděných, monolitických, dřevěných a kovových. Znalost TZB a požární bezpečnosti staveb.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Osnovy výuky

1. Stavby pro přechodné ubytování I.
2. Stavby pro přechodné ubytování II.
3. Veřejné stravování.
4. Školské stavby I – jesle, školky.
5. Školské stavby II – základní a střední školy.
6. Obchod a služby.
7. Administrativní stavby.
8. Parkování, garáže.
9. Sportovní stavby.
10. Knihovny.
11. Muzea a galerie.
12. Divadla, koncertní síně.
13. Obřadní síně, sakrální stavby.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPA-SIS magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný
  • Program NPC-SIS magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný
  • Program NKC-SIS magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor