Detail předmětu

Etika v podnikání

FAST-NZB012Ak. rok: 2020/2021

Etika, etické pojmosloví, podnikatelská etika, etika a morálka, souvislost etiky, ekonomie a podnikání, historicko-vývojové proměny etiky, přehled základních etických směrů a paradigmat, osobnosti v dějinách etiky, přínos etických kategorií pro život, inspirace etiky pro ekonomii, nové koncepce etiky, společenské události a etika, vztah mezi etikou a podnikáním, ekonomický pragmatismus, utilitarismus a liberalismus, úvod do etiky managementu, etika a strategie firmy, etický management, etický kodex, etický auditing, morální rozvoj osobnosti, etika ve firemní kultuře, etická dilemata v činnosti manažerů, neetické projevy jednání, korupce, lobbování, sebezkušenostní cvičení v etice, implementace etiky do firem.

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Výsledky učení předmětu

Znalost etických principů a jejich souvislostí s podnikáním. Pochopení humanizační přeměny firemní kultury, osobnosti manažera i firemní strategie.

Prerekvizity

Předmět navazuje na znalosti získané ve středoškolském vzdělání v předmětu Základy společenských věd nebo Občanská nauka, nepožadují se další technické nebo společenskovědní znalosti, vítána je obecná orientace v základech psychologie, sociální psychologie, sociologie a filozofie, zájem o etická témata a o poznávání společnosti.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do etiky. Význam etiky. Koncepce a přínos etiky. Manažerská a podnikatelská etika. Etika a morálka.
2. Základní prvky etických teorií. Tradiční a moderní pojetí. Úvod do dějin etiky. Člověk a etika.
3. Historicko-vývojové proměny etiky, významné etické směry a osobnosti, odkaz pro současnost.
4. Novověká etika. Relativismus, materiální etika hodnot, pozitivismus, nové koncepce etiky. Soudobé etické směry.
5. Transformace etiky do podnikání. Ekonomický pragmatismus, utilitarismus, liberalismus a neoliberalismus.
6. Úvod do etiky managementu. Etika řízení a odpovědnosti. Etický rozhodovací proces.
7. Vztah mezi etikou a podnikáním. Osobní morálka a hodnoty firmy, eticko-profesní stránky osobnosti manažera.
8. Manažer a etika – perspektivy a proměny. Morální rozvoj osobnosti manažera. Dichotomie v manažerské činnosti.
9. Implementace etiky, podstata a význam. Morální rozvoj firmy. Public relations.
10. Integrace etiky do firemní kultury. Role etické strategie v rozvoji firmy. Společenská odpovědnost firem.
11. Etika v činnosti podnikového managementu. Etika pracovních vztahů ve firmě. Mravní kultura současného podnikatele.
12. Etický kodex, příklady. Etický auditing firmy. Neetické projevy jednání, prevence a jejich řešení.
13. Sebezkušenostní cvičení v oblasti etiky. Eticko-společenský katechismus.

Cíl

Orientace v předmětu, schopnost aplikovat získané znalosti, vědomosti a dovednosti v profesním i osobním životě.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIS magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor