Detail předmětu

Speciální technologie

FAST-NWB029Ak. rok: 2020/2021

Využití nových, netradičních, speciálních a experimentálních materiálů, technologií a metod výstavby. Nové technologie a moderní způsoby výstavby objektů v pozemním stavitelství i v provádění inženýrských staveb. Specifika výstavby energeticky úsporných budov, uplatnění moderních izolačních matriálů a jejich skladeb, povrchových úprav a uživatelských technologií v budovách. Speciální postupy při demoličních a recyklačních pracích, využití moderní kotevní techniky a pomocných konstrukcí. Aplikace vybraných stavebních technologií na reálné stavbě.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb (TST)

Výsledky učení předmětu

Zvládnutím předmětu studenti získají základní vědomosti o nových materiálech používaných stavebními firmami.Materiály na přednáškách prezentují výrobci těchto materiálech včetně způsobů jejich použití na základě vědeckých poznatků.

Prerekvizity

Znalosti z oblasti stavebních materiálů a technologie staveb.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Současné trendy v technologii staveb, možnosti a vize, náplň vědeckovýzkumné činnosti na VUT v Brně, FAST.
2. Nové technologie a moderní možnosti výstavby objektů v pozemním stavitelství.
3. Moderní materiály a novodobé technologie pro realizaci inženýrských staveb.
4. Energeticky soběstačné budovy, pasivní domy, ekotechnologie, jejich uplatnění a realizace.
5. Nové materiály a technologie izolací: proti vodě, proti radonu, tepelné izolace včetně systémů dodatečného zateplování obalových konstrukcí, nové technologie obvodových plášťů.
6. Současné možnosti kotevní techniky ve stavebnictví. Ochranné a pomocné konstrukce.
7. Bezvýkopové technologie a rekonstrukce inženýrských sítí.
8. Nové možnosti povrchových úprav stavebních konstrukcí.
9. Demolice železobetonových konstrukcí a recyklace materiálů.
10. Stavební připravenost pro uplatnění speciálních technologií vnitřního vybavení objektů, sloužících k protipožárnímu a bezpečnostnímu zajištění budov a vedení datových rozvodů.

Cíl

Seznámit studenta s novými technologickými postupy, využíváním nových materiálů a hmot.Na přednášky jsou pravidelně zváni zástupci firem kteří ukazují speciální způsoby používání nových materiálů na základě nejnovějších poznatků vědy. Poukazují na zvláštnosti těchto materiálů a na případné odlišnosti při provádění oproti tradičním technologickým postupům.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIR magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor