Detail předmětu

Vybrané statě z technologie stavebních procesů

FAST-NWA016Ak. rok: 2020/2021

Předmět zahrnuje studium realizace vybraných stavebních procesů inženýrských a pozemních staveb. Vysvětluje technologickou, prostorovou a časovou strukturu jednotlivých vybraných stavebních procesů, požadavky na připravenost staveniště a zásady jejich provádění. Podstatná část předmětu je zaměřena na provádění podzemních staveb, kde jsou uvedeny technologie prací speciálního zakládání staveb pro realizaci hloubených podzemních staveb, přehled klasických a moderních tunelovacích systémů a soustav, stroje a zařízení pro výstavbu podzemních staveb. Další část předmětu je zaměřena na provádění vybraných stavebních procesů pozemního stavitelství.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb (TST)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu Vybrané stati z technologie stavebních procesů GI, získá základní znalostí z realizace vybraných stavebních procesů podzemních, pozemních a inženýrských staveb. Tyto znalosti dále umožňují návazné studium časového plánování, modelování, optimalizace a racionálního řízení provozu na stavbách.

Prerekvizity

Student musí mít zvládnuty základní znalosti z geologie, geomechaniky, zakládání staveb, z navrhování pozemních a dopravních staveb.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Technologie prací speciálního zakládání staveb ve vztahu k hloubeným podzemním stavbám.
2. Pažící konstrukce (záporové stěny, pilotové, podzemní stěny), injektování a kotvení horninového prostředí.
3. Nomenklatura podzemních staveb. Tunelové systémy a soustavy.
4. Klasické soustavy. Vrtání a odstřel. Prstencová metoda.
5. Nová rakouská tunelovací metoda (NATM). Metoda obvodového vrubu. Mikrotunelování.
6. Stroje a zařízení pro výstavbu podzemních staveb (ražených, hloubených, kombinovaných, mikrotunelovaných).
7. Výroba ocelových a dřevěných konstrukcí, svařování ocelových konstrukcí, spojovací prostředky, doprava na staveniště.
8. Hlavní způsoby montáže ocelových a dřevěných konstrukcí.
9. Provádění montovaných stropních konstrukcí.
10. Speciální betonářské technologie.
11. Stavební izolace, vhodnost použití a způsoby provádění.
12. Možnosti a způsoby provádění průmyslových podlah a podlah v objektech pozemních staveb. Lité a samonivelační podlahy.
13. Provádění střešních a obvodových pláštů budov.

Cíl

Získání základních znalostí z realizace vybraných stavebních procesů podzemních, pozemních a inženýrských staveb. Umožňuje návazné studium časového plánování, modelování, optimalizace a racionálního řízení provozu na stavbách.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIE magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
  • Program NPC-SIR magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor