Detail předmětu

Manažerské dovednosti

FAST-NVB029Ak. rok: 2020/2021

Realizace staveb patří mezi odvětví, pro něž jsou typické skupinová a týmová práce v sekvenčních týmech. Kurs se zabývá konkrétními činnostmi vedení a řízení pracovních skupin ve stavebnictví. Sleduje vývoj a dynamiku týmové práce. Cílem je získání znalostí manažera podniku v manažerských technikách, řízení pracovních týmů.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Výsledky učení předmětu

Znalost práce manažera ve stavebním podniku z hlediska vedení a řízení lidských zdrojů.

Prerekvizity

Schopnost rozumět, mluvit a psát vyučovaným jazykem. Základní orientace v organizaci stavebního podniku.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Funkce a význam rozhodování a řízení v práci manažera.
2. Lidské zdroje, budování a přetváření týmů.
3. Principy růstu a změny týmu; paradigmata a efektivnost týmové práce.
4. Pozitivní aktivita manažera v týmové spolupráci, okruhy vlivu a působnosti. Franklův model odpovědnosti.
5. Vedení a řízení pracovníků, principy osobního vedení. Zaměření na potvrzení rolí a cílů pracovníků v týmu.
6. Sjednocování podnikových priorit s prioritami pracovníků. Řízení, organizace a plánovaní činností. Delegování pravomocí a odpovědnost.
7. Interpersonální vedení, typy mezilidské součinnosti, podpůrné systémy a procesy pro maximálně účinnou spolupráci.
8. Principy optimálního řešení pracovních konfliktů a zásady účinného vyjednávání.
9. Synergie jako princip tvůrčí spolupráce, odlišnosti,tvořivost, její techniky a inovace.
10. Aktuální otázky vedení a řízení týmů v současnosti.

Cíl

Schopnost zvládnout práci manažera ve stavebním podniku z hlediska vedení a řízení lidských zdrojů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIR magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor