Detail předmětu

Vybrané statě z kovových a dřevěných konstrukcí

FAST-NOB022Ak. rok: 2020/2021

Přehled normativních dokumentů, platných pro návrh a posouzení ocelových stožárů.
Ocelové stožáry: dělení; statický a dynamický výpočet; únavová pevnost.
Navrhování ocelových stožárů.
Současné a perspektivní konstrukce s použitím dřeva, materiálů na bázi dřeva a ocelových prvků.
Progresivní typy spojů používané v současných dřevěných konstrukcích a příklady řešení vybraných detailů.
Analýza kmitání dřevěných stropů.
Dřevo-betonové konstrukce.
Průzkumy, sanace, rekonstrukce a zesílení dřevěných konstrukcí.

Zajišťuje ústav

Ústav kovových a dřevěných konstrukcí (KDK)

Výsledky učení předmětu

Student nastuduje problematiku předmětu a zvládne vymezené cíle předmětu ve smyslu získání znalostí a dovedností v oblasti speciálních témat navrhování a realizace kovových a dřevěných konstrukcí, konkretizovaných v harmonogramu předmětu.

Prerekvizity

Pravidla pro navrhování kovových a dřevěných konstrukcí, statické působení nosných systémů. Stavební mechanika, pružnost a pevnost.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Typy a dělení ocelových stožárů.
2. Zatížení ocelových stožárů.
3. Statický a dynamický výpočet stožáru.
4. Posouzení stožáru na únavovou pevnost.
5. Kotvení stožáru, realizace a údržba stožárů.
6. Software pro návrh a posouzení ocelových konstrukcí stožárů, automatizace návrhu.
7. Současné a perspektivní konstrukce s použitím dřeva, materiálů na bázi dřeva a ocelových prvků.
8. Progresivní typy spojů používané v současných dřevěných konstrukcích a příklady řešení vybraných detailů.
9. Analýza kmitání dřevěných stropů.
10. Dřevo-betonové konstrukce, zásady jejich navrhování a konstrukčního řešení.
11. Průzkumy, sanace a rekonstrukce dřevěných konstrukcí – příklady rekonstrukce vybraných konstrukcí.
12. Zesílení dřevěných konstrukcí – příklady zesílení vybraných konstrukcí.
13. Příklady realizovaných konstrukcí a praktické aspekty návrhu.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou tohoto kurzu a procvičit získané znalosti a dovednosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIS magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor