Detail předmětu

Základy programování

FAST-BEA008Ak. rok: 2020/2021

Základní programovací dovednosti, Scilab, číselné soustavy, vyjadřování objemu dat v informatice, přehled počítačových architektur a základní pojmy v oblasti HW, operační systémy a jejich vývoj, programovací jazyky a jejich vývoj, komentáře, proměnné, datové typy operátory, funkce, podmínky, cykly, vstupy a výstupy.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Prerekvizity

Geodetická měření a výpočty v rovině, lineárni algebra – základy maticového počtu, ovládání PC.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Účel a náplň předmětu, podmínky získání klasifikovaného zápočtu, informační zdroje. Číselné soustavy, vyjadřování objemu dat v informatice, přehled počítačových architektur a základní pojmy v oblasti HW.
2. Operační systémy a jejich vývoj, programovací jazyky a jejich vývoj.
3. Komentáře, proměnné, datové typy.
4. Operátory, funkce, podmínky.
5. Cykly, vstupy a výstupy.

Cíl

Získání základních schopností algoritmizace úloh

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-GK bakalářský, 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor