Detail předmětu

Výuka v terénu 3

FAST-BEA026Ak. rok: 2020/2021

1. Měření a vytyčování různými metodami základních geometrických veličin – úhlů, délek, výšek.
2. vybudování vytyčovací sítě stavby,vytyčování prostorové polohy objektů s prostorovou skladbou.
3. vytyčování liniových staveb.
4. zaměření vlícovacích bodů pro fotogrammetrický a laserově skenovaný hromadný sběr dat.
5. určování výšek metodou přesné nivelace.
6. analýzy naměřených dat a stanovení charakteristik přesnosti.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Výsledky učení předmětu

Schopnost vytyčit jednoduchý objekt, určit přirozeně signalizovaný bod pro leteckou aerotriangulaci. Počití GPS pro určení bodů bodového pole.

Prerekvizity

Znalosti základních geodetických metod měření, metod vyhodnocení dat a jejich grafického znázornění znalosti základních postupů analýz přesnosti měření, stanovení charakteristik přesnosti, znalosti základních vytyčovacích postupů včetně základních analýz přesnosti vytyčování. Základy matematiky, základy fyziky, základy geodézie, základy teorie chyb a vyrovnávacího počtu, základy mapování, základy geodetických sítí, základy geodetických programů pro výpočty a grafické zobrazení, základy pravděpodobnosti a matematické statistiky.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Schopnost provádět jednoduché vytyčovací úlohy, zaměření přirozeně signalizovaného vlícovacího bodu, použití GPS pro určení polohy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-GK bakalářský, 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Výuka v terénu

240 hod., povinná

Vyučující / Lektor